Bibliometrijski pokazatelji u vrednovanju znanstvene produktivnosti

XI.1. Bibliometrijski pokazatelji u vrednovanju znanstvene produktivnosti – besplatni webinar

Sadržaj:
Pregled tema
1. Izvori znanstvenih informacija
2. Relevantni sekundarni izvori informacija: bibliografske i citatne baze podataka
3. Vrednovanje kvalitete znanstvene produktivnosti
Bibliometrijski pokazateljiVrednovanje kvalitete znanstvene produktivnosti znanstvenika hrvatske akademske zajednice, kao i vrednovanje kvalitete znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, definirano je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kao i Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost. Osim o kvalitativnoj analizi vrednovanje objavljenih znanstvenih radova ovisi i o kvantitativnim pokazateljima mjerenim bibliografskim i citatnim bazama podataka.
Kao jedan od osnovnih kvantitativnih kriterija prilikom prosudbe znanstvene aktivnosti u Hrvatskoj uzima se broj objavljenih znanstvenih radova indeksiranih u nekoj od za tu znanstvenu zajednicu relevantnih baza podataka. U Hrvatskoj je to prema novom pravilniku kolekcija citatnih indeksa Web of Science Core Collection, odnosno njezinim dijelom koji se sastoji od 3 glavna citatna indeksa koji indeksiraju znanstvene časopise i to: – Science Citation Index Expanded (SCI-Exp), Social Science Citation Index (SSCI) i Art and Humanities Citation Index (A&HCI) te Scopus. Također za pojedina znanstvena područja propisane su disciplinarne baze podataka, npr, Medline za biomedicinu, EconLit za ekonomiju, HeinOnline za pravo itd.
Bibliometrijske analize objavljenih radova koriste se u procjeni kvantitativnog vrednovanja kvalitete znanstvene produktivnosti znanstvenika, vrednovanja znanstvenih i stručnih časopisa, institucija i zemalja, a znanstvenicima koriste i za lakše snalaženje u velikom broju primarnih informacija dostupnih na internetu, odabiru značajnih časopisa za objavljivanje kao i prepoznavanju reprezentativnih istraživačkih timova pojedinih znanstvenih područja.
Namjena: znanstveno-nastavnom osoblju hrvatske akademske i znanstvene zajednice, knjižničarima visokoškolskih i specijalnih knjižnica, uredništvima časopisa, studentima doktorskog studija.
Ishodi učenja: polaznici će na tečaju usvojiti znanja o bibliografskim i citatnim bazama podataka, bibliometrijskim pokazateljima o radovima i časopisima, te značaju citatnih indeksa u vrednovanju znanstvene produktivnosti. Po odslušanom tečaju polaznici će biti u mogućnosti prepoznati i odabrati relevantne časopise za objavu radova, razlikovati relevantne baze, koristiti se citatnim indeksima, te odrediti bibliometrijske pokazatelje relevantne za vrednovanje znanstvene produktivnosti prema važećem pravilniku o uvjetima za napredovanje u viša zvanja.
Odabrana literatura:
1. Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb: Sveučilišna knjižara, 2005.
2. Garfield, E. The evolution of the Science Citation Indeks.//International microbiology 10(2007),65-69. http://www.im.microbios.org/1001/1001065.pdf
3. Hrvatski znanstveni časopisi:iskustva gledišta mogućnosti / ur. Ivana Hebrang Grgić. Zagreb: Školska knjiga, 2015
4. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. //Narodne novine. 28(2017). [citirano: 2017-09-17]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html
5. Priem, J.; D. Taraborelli; P. Groth; C. Neylon. Altmetrics: A manifesto, 26 October 2010. [citirano: 2018-02-06]. Dostupno na: http://altmetrics.org/manifesto

Detalji tečaja

    • 90 minuta
    • 11.06.2018. 14:30-16:00
    • besplatno

 

Predavačica:

Goranka Mitrović, viša knjižničarka

 

Upute za prijavu

Obrazac za prijavu