Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

V.3. Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

"Image courtesy of ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net".

Tehnike procjene situacija, brzog vrednovanja prijedloga projekata te kreativno timsko rješavanje problema…

Sadržaj: Knjižničari se upoznaju s teorijskim osnovama i praktičnim pravilnim provođenjem ove tri tehnike koje se vrlo često koriste kao pomoć menadžmentu za procjenu situacija, za brzo vrednovanje prijedloga projekata, kao i za kreativno timsko rješavanje problema. Primijenjene zajedno, one pomažu da se brzo i lako procijeni važnost i utjecaj nekog problema ili projekta za organizaciju, za društvenu sredinu i same nositelje projekta ili druge sudionike u procesu rada, da se kreativno riješe problemi kao i da se brzo dođe do novih ideja i prijedloga za razvoj procesa rada te procijeni njihov mogući utjecaj. Uz to, primjerice analiza interesno-utjecajnih skupina (dionika) predstavlja važan korak u planiranju i izradi projekata za korištenje fondova EU. Polazište u obradi tema je dosadašnje korištenje tih tehnika koje upućuje na vrlo raširenu pojednostavljenu i često pogrešnu primjenu njihovih metoda u praksi zbog čega se ne ostvaruju sve prednosti od ovih tehnika ili se čak dolazi do pogrešnih konačnih rezultata. U praktičnim vježbama za svaku od ovih tehnika polaznici stječu vještine njihovog pravilnog korištenja i dobivanja optimalnih rezultata.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica. Nije potrebno posebno predznanje o tehnikama analize interesno-utjecajnih skupina (Stakeholder Analysis), SWOT analize i brainstorminga.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da pravilno primijenjuje tehnike analize interesno-utjecajnih skupina (Stakeholder Analysis), SWOT analize i brainstorminga te samostalno praktično provodi te tehnike za izradu analiza i kreativno rješavanje problema. Time se, između ostaloga, kod polaznika ujedno povećavaju izgledi i za uspješnu pripremu projekata za korištenje fondova EU.
Odabrana literatura: 1. Kopal, R.; Korkut, D. (2011) Kompetitivna analiza 1 – poslovna i kvantitativne ekspertne analitičke tehnike. Comminus d.o.o. & Effectus, Zagreb.
2. Kopal, R.; Korkut, D. (2011) Kompetitivna analiza 2 – strukturirane i kreativne analitičke tehnike, Comminus d.o.o. & Effectus, Zagreb.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Gradska knjižnica i čitaonica Požega

 

    • 08.11.2018. 10:00-15:00
    • besplatno

 

 

 

Predavač:

Mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: E.4. , G.1. , G.3. , G.4. , G.5.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će sami izraditi analizu interesno-utjecajnih skupina na primjeru iz vlastite prakse, provesti s njom povezanu SWOT analizu te putem brainstorminga naći prijedloge rješenja problema povezanih s problematikom obrađenom u prethodnim analizama.