Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija

I.6. Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija

Procesi znanstvene komunikacije, problematika autorskopravnih pitanja u znanstvenoj komunikaciji, osobito u kontekstu otvorenog pristupa i pohranjivanja radova u digitalne repozitorije, osnovne karakteristike pojedinih Creative Commons licencija te kako ih pravilno primjenjivati pri licenciranju autorskih djela…

Sadržaj: Otvoreni pristup znanstvenim publikacijama polako, ali sigurno prerasta u dominantan model znanstvene komunikacije. Postoji više načina ostvarivanja otvorenog pristupa. Izdavači znanstvene literature preferiraju model u kojem autori i/ili njihove institucije plaćaju visoke troškove objavljivanja znanstvenih radova kako bi isti bili dostupni u otvorenom pristupu. No, postoji i alternativan način koji svakom autoru omogućava diseminaciju vlastitih radova u otvorenom pristupu bez ikakvih troškova, a koji podrazumijeva samoarhiviranje određene verzije rada u digitalne repozitorije. Polaznici ove radionice će se upoznati s autorskim pravom i Creative Commons licencijama te njihovom važnošću za proces ostvarivanja otvorenog pristupa. Naučit će više o procesu objavljivanja znanstvenih radova, praksi prijenosa autorskih prava s autora na izdavača, ali i načinima kako autori mogu osigurati zadržavanje određenih prava koja će im kasnije omogućiti ostvarivanje otvorenog pristupa vlastitom radu putem njegovog pohranjivanja u digitalne repozitorije. Polaznici će saznati više o različitim verzijama radova koje se mogu pohraniti u digitalne repozitorije i kako ih razlikovati. Također će se upoznati i s načinima, metodama i alatima koji će im pomoći pri detekciji politika časopisa/izdavača vezanih uz samoarhiviranje radova u otvorenom pristupu, a u praktičnom dijelu radionice će samostalno raditi na rješavanju pojedinih zadataka – detektranja uvjeta pod kojima određene verzije nekog rada mogu biti pohranjene u digitalne repozitorije.
Namjena: Knjižničarima i ostalim informacijskim stručnjacima u ustanovama koje imaju vlastiti institutucijski digitalni repozitorij te imaju potrebu pružiti podršku svojim korisnicima vezano uz autorskopravna pitanja u kontekstu otvorenog pristupa.
Ishodi učenja: Po završetku ove radionice polaznici će biti upoznati s procesom znanstvene komunikacije, problematikom autorskopravnih pitanja u znanstvenoj komunikaciji, a osobito u kontekstu otvorenog pristupa i pohranjivanja radova u digitalne prepozitorije. Naučit će koje su osnovne karakteristike pojedinih Creative Commons licencija te kako iste pravilno primjenjivati prilikom licenciranja autorskih djela. Polaznici će također znati razlikovati različite verzije rada te će steći vještine i znanja pronalaska relevantnih informacija o uvjetima pohranjivanja određenih verzija radova u digitalne repozitorije.
Odabrana literatura:
1. Hoorn, E.; Graaf, M. van der. Copyright issues in open access research journals : the authors’ perspective. // D-Lib magazine. 12(2006), 2. URL: http://www.dlib.org/dlib/february06/vandergraaf/02vandergraaf.html (30.11.2016.)
2. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
3. Gliha, I. Autorskopravni aspekt izdavanja časopisa / Hebrang Grgić, Ivana (ur.). Zagreb : Školska knjiga, 2015. Str. 115-128.
4. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine (2003), 167. (zajedno s izmjenama i dopunama: (2007), 79; (2011), 80; (2011), 125; (2013), 141; (2014), 127).
URL: http://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima (30.11.2016.)
5. Creative Commons. URL: https://creativecommons.org/ (30.11.2016.)
6. Sherpa/RoMEO : publisher copyright policies & self-archiving.
URL: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php (30.11.2016.)
7. Publishers, copyright and Open Access. Open access schoarly information sourcebook : practical steps for implementing open access. 22.8.2010. URL: http://www.openoasis.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D550%26Itemid%3D372 (30.11.2016.).

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

Predavač:

dr. sc. Bojan Macan, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: C.1., D.1., E.3.1., E.3.2., G.2.
Metode poučavanja: izravno poučavanje i poučavanje vođenim otkrivanjem i učenjem.
Mjerenje postignuća: Polaznici će pronalaziti informacije o uvjetima pohranjivanja određenih verzija radova u digitalne repozitorije.