Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe

I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe

Tečaj je namijenjen stjecanju znanja o temeljnim pojmovima autorskog prava i odredbama zaštite autorskih djela u digitalnom okruženju.

Sadržaj: Tečaj će dati pregled autorskopravnog zakonskog okvira te odredbi koje se odnose na pravne aspekte digitalizacije i javne objave svih vrsta digitalizirane građe. Predstavit će se odredbe koje se odnose na autorska djela i predmete zaštite srodnih prava u digitalnom okruženju, s naglaskom na jezična i fotografska djela, djela siročad (Baza podataka djela siročadi), djela koja više nisu dostupna na tržištu, djela u javnoj domeni te druge odredbe koje utječu na mogućnosti javne objave i korištenja digitaliziranih djela. Predstavit će se EU regulativa i soft-law te nove inicijative na europskoj razini. Usporedit će se europske i hrvatske prakse u području digitalizacije građe, opisat će se postojeći modeli licenciranja digitalne/digitalizirane građe te kolektivnog ostvarivanja prava. U praktičnom dijelu radionice proučit će se primjeri iz prakse te će se predstaviti rješenja povezana s pitanjima odabira, objave i korištenja digitalizirane građe.
Namjena: knjižničarima iz svih vrsta knjižnica koji se bave digitalizacijom.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja polaznici će steći znanja o temeljnim pojmovima autorskog prava i odredbama zaštite autorskih djela u digitalnom okruženju, moći će prepoznati djela zaštićena autorskim pravom te provesti postupke koji prethode javnoj objavi digitaliziranih djela.
Odabrana literatura:
1. A Digital Single Market Strategy for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Commission, Brussels, 6.5.2015, COM(2015) 192 final. Dostupno na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015SC0100
2. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. // Official Journal of the European Communities L 167, 44(2001), 10-19. Dostupno na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029
3. Memoradum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works. Brussels, 20 September 2011. Dostupno na:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf
4. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine 167(2003); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine 80(2011); 141(2013); 127(2014).

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Gradska knjižnica i čitaonica Pula

 

Predavačice:

Renata Petrušić, prof., viša knjižničarka
Annemari Štimac,
prof., dipl. knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: B.2., D.1.3., E.3.1., E.3.2., G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će na primjerima dobre prakse opisati i obrazložiti postupke odabira, objave i korištenja digitalizirane građe.