Drugi besplatni webinar Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH organizira besplatni webinar pod nazivom Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja, audiovizualne i elektroničke građe. 

Predavačice su Andrea Šušnjar, prof. glazbene kulture i dipl. knjižničarka, zaposlena u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u Zagrebu te Vikica Semenski, prof. filozofije i komparativne književnosti i knjižničarska savjetnica, katalogizatorica elektroničke i vizualne građe u Gradskoj knjižnici u Zagrebu.

Webinar će se održati u utorak, 23. listopada, u 14.30 sati u trajanju od 90 minuta.

Više o sadržaju webinara možete pročitati ovdje