Besplatni webinar Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH organizira besplatni webinar pod nazivom Bibliometrijski pokazatelji u vrednovanju znanstvene produktivnosti. Predavačica je Goranka Mitrović, viša knjižničarka zaposlena u Informacijskom centru u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Webinar će se održati u ponedjeljak, 11. lipnja, u 14.30 sati u trajanju od 90 minuta.
Više o sadržaju webinara možete pročitati na http://cssu.nsk.hr/49600-2/