Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

IV.13. Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

Posebnosti odlika bibliografskog opisa starih omeđenih jedinica građe u odnosu na opis omeđenih jedinica građe. Razlike između pravila za opis stare omeđene građe i pravila propisanih Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga. Polazište za predavački i praktični dio tečaja bit će objedinjeno izdanje ISBD-a.

Sadržaj: Tečaj je zamišljen kao dopuna i proširenje tečaju o obradbi omeđenih publikacija. Analizom pojedinih skupina ISBD-a pokazat ćemo koje su posebnosti odlika bibliografskog opisa starih omeđenih jedinica građe u odnosu na opis omeđenih jedinica građe. Također ćemo spomenuti po čemu se pravila za opis stare omeđene građe razlikuju od pravila propisanih Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga. Polazište za predavački i praktični dio tečaja bit će objedinjeno izdanje ISBD-a, koje je u hrvatskom prijevodu objavljeno 2014. Na primjerima pojedinih pravila pokazat ćemo sličnosti i razlike između ISBD(A)-a i ISBD-a, te skrenuti pozornost na novine i promjene koje u praksi donosi primjena objedinjenog izdanja ISBD-a. U praktičnom dijelu tečaja posvetit ćemo podjednaku pažnju primjeni formata za strojno čitljivo katalogiziranje MARC 21 i UNIMARC u obradi starih knjiga kao i njihovoj usporedbi.
Namjena: Tečaj je namijenjen bibliografima, katalogizatorima i svima onima koji se bave ručno tiskanim knjigama (knjige od početka tiskanja do prve polovice 19. st.). Potrebno je predznanje o osnovama bibliografskog i kataložnog opisa te poznavanje osnovnih funkcija kataloga.
Ishodi učenja: Usvajanje znanja o primjeni objedinjenog izdanja ISBD-a u obradbi starih omeđenih jedinica građe i izradbi kataložnih i bibliografskih zapisa za staru knjigu. Važnost međunarodnog standardnog bibliografskog opisa u programu Univerzalne bibliografske kontrole i u nastanku kataložnih pravilnika.
Odabrana literatura: 1. Furrie, B. Understanding MARC bibliographic : machine-readable cataloging. 7th ed. Washington, D. C.: Cataloging Distribution Service, Library of Congress. Dostupno na:
http://www.loc.gov/marc/umb/ [citirano: 2015-09-01].
2. ISBD manual : a guide to the interpretation and use of the International Standard Bibliographic Description / prepared at the request of the IFLA UBCIM Programme by Anthony Curwen [for the] General Information Programe and UNISIST. Paris : UNESCO, 1990.
3. ISBD(A) : međunarodni standardni bibliografski opis starih omeđenih publikacija (antikvarnih) / [s engleskoga prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Tinka Katić]. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1995.
4. MARC 21 formats. Dostupno na: http://www.loc.gov/marc/umb/ [citirano: 2015-09-01].
5. Priručnik za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskog prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
6. UNIMARC : bibliografski format / [autorizirani prijevod IFLA [i. e.] International Federation of Library Associatons and Institutions ; hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić ; stručna redakcija prijevoda Murna Willer]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
7. Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela Tinka Katić ; hrvatske primjere odabrale i izradile Đurđica Brezak Lugarić … et al.]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
8. Verona, E. O katalogu : izbor iz radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, 2005.
9. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis, 1983.

Detalji tečaja

  • 4 sata
  • 0.4 CEU
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
  • u pripremi
  • 187,50 kn (150 kn + PDV)
  • Potvrda dolaska

Predavači/ce:

Dr. sc. Irena Galić Bešker
Željka Aleksić,prof. engleskog i njemačkog jezika, dipl. knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: A.1.2. ,  A.3.2. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će primijeniti objedinjeno izdanje ISBD-a u obradi starih omeđenih jedinica građe i izradi kataložnih i bibliografskih zapisa za staru knjigu.