Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova

V.8. Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova

ID-100217460

Na tečaju će se dati kratak uvod u bibliometriju te će se razjasniti osnovna bibliometrijska terminologija. Nakon toga će polaznici biti upoznati s karakteristikama, funkcionalnostima i specifičnostima odabranih baza podataka – Current Contents Connect, Web of Science Core Collection i Scopus, kao i s trenutačno važećim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Sadržaj: Na tečaju će se dati kratak uvod u bibliometriju te će se razjasniti osnovna bibliometrijska terminologija. Nakon toga će polaznici biti upoznati s karakteristikama, funkcionalnostima i specifičnostima odabranih baza podataka – Current Contents Connect, Web of Science Core Collection i Scopus, kao i s trenutno važećim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. U praktičnom dijelu tečaja polaznici će zajedno s predavačem, a zatim i samostalno, pretraživati spomenute baze podataka. Na taj će način polaznici steći vještine pretraživanja te znanja potrebna za interpretaciju dobivenih podataka i uspostavljanje nove usluge knjižnice – izdavanje potvrda o indeksiranosti i citiranosti radova. Polaznici će također dobiti i prijedlog modela potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u pojedinim bazama podataka koji će po želji moći primijeniti u praksi u vlastitim knjižnicama.

Namjena: Knjižničarima visokoškolskih i specijalnih knjižnica, ali i ostalim knjižničarima zainteresiranim za područje bibliometrije.
Ishodi učenja: Polaznici će se na tečaju upoznati s osnovnom bibliometrijskom terminologijom, karakteristikama i specifičnostima pojedinih baza podataka (Web of Science, Scopus i Current Contents) te steći znanja i vještine potrebne za pružanje bibliometrijskih usluga, kao što je izdavanje potvrda o indeksiranosti i citiranosti znanstvenih radova u pojedinim bazama podataka i dr.
Odabrana literatura:

 1. Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2005.
 2. Macan, B.; Petrak, J. Bibliometrijski pokazatelji za procjenu kvalitete znanstvenih časopisa // Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti / Hebrang Grgić, Ivana (ur.). Zagreb : Školska knjiga, 2015. Str. 37-53. URL: http://fulir.irb.hr/1928/ (31.3.2016.)
 3. Macan, B. Izmjerimo naše korisnike – bibliometrijske analize kao usluga po mjeri korisnika. // 100. kolokvij Knjižnice Instituta Ruđer Bošković: Povratak u budućnost – usluge otpisanih. URL: http://fulir.irb.hr/244/. (31.3.2016.)
 4. Macan, B. Vuk dlaku mijenja, a ćud?! – nova platforma Web of Knowledge 5.0 i novosti vezane uz bibliografsku i citatnu bazu podataka Web of Science. // Kemija u Industriji 61(2012), 1; 32-34. URL: http://fulir.irb.hr/233/ (31.3.2016.).
 5. Stojanovski, J. Metrika znanstvene publicistike – istina, mitovi i zablude. // Kemija u industriji. 59 (2010), 4; 179-186. URL: http://hrcak.srce.hr/file/77493 (31.3.2016.)

Detalji tečaja

 

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  • 22.10.2018. 10.00-15:00
  • 250 kn (200 kn + PDV)

 

Predavač:

Dr. sc. Bojan Macan, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: D.3. ,  E.3. ,  E.4. ,  F.4. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će pretražiti odabrane baze podataka te interpretirati dobivene podatke.