Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima

V.9. Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima

"Image courtesy of Pong / FreeDigitalPhotos.net".

Uvod u bibliometriju i osnovnu bibliometrijsku terminologiju. Karakteristike, funkcionalnost i specifičnost odabranih baza podataka – Journal Citation Reports, SCImago Journal & Country Rank i CWTS Journal Indicators – metodologija izračuna pojedinih metričkih pokazatelja o časopisima (faktor odjeka (Impact Factor, IF), SCImago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact pre Paper (SNIP)).

Sadržaj: Tečaj pruža kratak uvod u bibliometriju te osnovnu bibliometrijsku terminologiju. Nakon toga će polaznici biti upoznati s karakteristikama, funkcionalnostima i specifičnostima odabranih baza podataka – Journal Citation Reports, SCImago Journal & Country Rank i CWTS Journal Indicators, kao i metodologijom izračuna pojedinih metričkih pokazatelja o časopisima (faktor odjeka (Impact Factor, IF), SCImago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact pre Paper (SNIP)). U praktičnom dijelu tečaja polaznici će zajedno s predavačem, a zatim i samostalno, pretraživati spomenute baze podataka. Polaznici će steći vještine pronalaženja metričkih pokazatelja o časopisima te znanja potrebna za njihovu interpretaciju i pravilnu upotrebu. Stjecanje osnovnih preduvjeta za uspostavljanje nove usluge knjižnice – usluge izdavanja potvrda o metričkim pokazateljima o časopisima. Polaznici će također dobiti i prijedlog modela potvrde o metričkim pokazateljima časopisa koji će po želji moći primijeniti u praksi u vlastitim knjižnicama.
Namjena: Knjižničarima visokoškolskih i specijalnih knjižnica, ali i ostalim knjižničarima zainteresiranim za područje bibliometrije.
Ishodi učenja: Polaznici će se na tečaju upoznati s osnovnom bibliometrijskom terminologijom, karakteristikama i specifičnostima pojedinih baza podataka (Journal Citation Reports, SCImago Journal & Country Rank i CWTS Journal Indicators), kao i metričkih pokazatelja o časopisima koje one donose (faktor odjeka (Impact Factor, IF), SCImago Journal Rank (SJR) i Source Normalized Impact pre Paper (SNIP)). Polaznici će po odslušanom tečaju steći osnovna znanja i vještine potrebne za pružanje bibliometrijskih usluga, kao što su, npr., izdavanje potvrda o visini faktora odjeka časopisa i dr.
Odabrana literatura:
1. Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2005.
2. Macan, B. Izmjerimo naše korisnike – bibliometrijske analize kao usluga po mjeri korisnika. // 100. kolokvij Knjižnice Instituta Ruđer Bošković: Povratak u budućnost – usluge otpisanih.URL: http://lib.irb.hr/web/images/doc/macan_bibliometrijske_usluge.pdf. (11.10.2012.)
3. Macan, B. Vuk dlaku mijenja, a ćud?! – nova platforma Web of Knowledge 5.0 i novosti vezane uz bibliografsku i citatnu bazu podataka Web of Science. // Kemija u Industriji 61(2012), 1; 32-34.
4. Stojanovski, J. Metrika znanstvene publicistike – istina, mitovi i zablude. // Kemija u industriji. 59 (2010), 4; 179-186.
5. Seglen, P. O. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. // British Medical Jurnal. 314, 7079(1997), 498-502.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • 29.10.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

Predavač:

Dr. sc. Bojan Macan, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: D.3. ,  E.3. ,  E.4. ,  F.4. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će pretražiti odabrane baze podataka te interpretirati metričke pokazatelje o

časopisima.