Novosti

21. listopada 2021.

CSSU predstavio radove na 17. danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica i 13. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

U listopadu ove godine održale su se dvije hibridne konferencije, 17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica i 13. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj s međunarodnim sudjelovanjem. CSSU je predstavio rezultate istraživanja o stalnom stručnom usavršavanju knjižničara iz visokoškolskih, specijalnih i znanstvenih te narodnih knjižnica tijekom i prije pandemije i krize izazvane potresima.

 
30. rujna 2021.

Novi ciklus edukacija za primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Od 13. listopada 2021. započinje novi ciklus edukacija za primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima namijenjenih stručnjacima u baštinskim ustanovama (katalogizatorima, kustosima, dokumentaristima, arhivistima i dr.).

Kao i prošle godine, edukacije će se održati u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara.

 
28. rujna 2021.

Održan webinar “Digitalna pristupačnost u knjižnicama” u okviru ovogodišnjeg Tjedna cjeloživotnog učenja

U okviru ovogodišnjeg Tjedna cjeloživotnog učenja te u organizaciji CSSU-a 28. rujna uspješno je održan webinar “Digitalna pristupačnost u knjižnicama”. Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju prepreka u pristupu digitalnom sadržaju ili interakciji s njime.

 
15. rujna 2021.

Poziv na okrugli stol “Digitalna pristupačnost od zakona do prakse”

Obavještavamo sve zainteresirane da će se okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ održati 22. rujna od 10 do 12 sati putem videokonferencijskog sustava Državne škole za javnu upravu.

Cilj okruglog stola predstaviti je rezultate rada udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje zakona u području digitalne pristupačnosti.

 
14. rujna 2021.

Besplatan webinar CSSU-a “Digitalna pristupačnost u knjižnicama” u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja

Webinar Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara “Digitalna pristupačnost u knjižnicama” održat će se 28. rujna 2021. od 10 do 11.30 sati u okviru 15. tjedna cjeloživotnog učenja. Tjedan cjeloživotnog učenja nacionalna je obrazovna kampanja, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja.

 
30. kolovoza 2021.

Poziv na predlaganje tečajeva i mrežnih seminara (webinara) za 2022. godinu

Ovim putem podsjećamo da je poziv na predlaganje novih tečajeva i webinara trajno otvoren te da je u tijeku prikupljanje prijedloga za 2022. godinu.

Budući da zbog zdravstvene situacije u zemlji trenutačno postoji potreba da se u program uključi što više webinara, podsjećamo predavače da je moguće prilagoditi postojeće tečajeve tom formatu (ako sadržaj i način poučavanja to dopuštaju).

 
5. srpnja 2021.

Anketa o sudjelovanju hrvatske knjižničarske zajednice u stalnom stručnom usavršavanju

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

u tijeku je istraživanje CSSU-a o iskustvima,  motivaciji, stavovima i zadovoljstvu stalnim stručnim usavršavanjem knjižničara općenito, a posebno programima Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU) ponuđenima tijekom, ali i prije pandemije bolesti COVID-19 i krize izazvane potresima.

 
1. srpnja 2021.

Bilten prinova Zbirke za knjižničarstvo NSK

Zbirka za knjižničarstvo okuplja domaća stručna izdanja iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti te važniju stručnu literaturu iz navedenog područja na stranim jezicima. Zbirka služi i kao priručna zbirka CSSU-a radi omogućavanja pristupa znanstvenoj i stručnoj literaturi za potrebe stalnog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja knjižničara.

 
23. travnja 2021.

Rad CSSU-a predstavljen na međunarodnoj konferenciji Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima

U organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 18. do 20. ožujka 2021. održana je virtualna međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima.

U  programu Konferencije sudjelovala su 124 izlagača i 500 slušača iz svih dijelova svijeta, a osim izlaganja održane su i četiri radionice, okrugli stol te posterska izlaganja.

 
10. ožujka 2021.

Međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima

Obavještavamo vas da će se od 18. do 20. ožujka 2021. održati virtualna međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Sudjelovanje na Konferenciji se ne naplaćuje, a zbog velikog interesa i ograničenog broja sudionika, potrebno ga je najaviti najkasnije do 15.

 
Veličina fonta
Kontrast