Digitalizacija starih novina

VIII.2. Digitalizacija starih novina

Digitalizacija starih novina.

Sadržaj: Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja o digitalizaciji starih novina, svojstvima novina koje utječu na digitalizaciju te svojstvima novina kao bibliografskog entiteta koja utječu na organizaciju informacija digitalnih zbirki starih novina te izgradnju sustava digitalnih knjižnica starih novina.
Radionica će ukazati na ključne elemente u izradi projekta digitalizacije novina te pripremu metapodataka. Naznačit će se stanje digitalizacije starih novina u Hrvatskoj i svijetu (iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e, projekti).
U praktičnom će dijelu radionice polaznici svladati vještinu obrade digitalnih preslika novina kao pripreme za postupak OCR-a i objavu digitaliziranih novina.
Namjena: Knjižničarima koji planiraju sudjelovati u projektima digitalizacije.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će svladati temeljne elemente pripreme i provedbe projekta digitalizacije novina, izrade metapodataka u svrhu pohrane, pretraživanja i korištenja te steći vještinu tehničke obrade preslika.
Odabrana literatura:

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250,00 kn (200,00 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

 

 

 • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica za digitalizaciju
Dr. sc. Tomislav Kosić, knjižničarski savjetnik
Vježbe:
Matilda Justinić, dipl. ing. matematike i dipl. knjižničarka

 

Kompetencijska matrica:
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: