Digitalizacija starih novina

VIII.2. Digitalizacija starih novina

Polaznici će steći spoznaje o digitalizaciji starih novina, njihovim svojstvima vezanim uz odabir za digitalizaciju te organizaciju informacija u digitalnim zbirkama…

Sadržaj: Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja o digitalizaciji starih novina, svojstvima novina koja utječu na digitalizaciju te svojstvima novina kao bibliografskog entiteta koja utječu na organizaciju informacija digitalnih zbirki starih novina te izgradnju sustava digitalnih knjižnica starih novina.
Predstavit će se model podataka i sustav za upravljanje digitaliziranim novinama i časopisima koji je primijenjen u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, kao i radni proces, te Portal digitalizirane stare hrvatske novine i časopisi.
Naznačit će se stanje digitalizacije starih novina u Hrvatskoj i svijetu (iskustva, smjernice, djelovanje IFLA-e, projekti).
Radionica će upozoriti na ključne elemente u izradi projekta digitalizacije novina te pripremu metapodataka za dostavu europskoj digitalnoj knjižnici – Europeani.
U praktičnom će dijelu radionice polaznici osmisliti ključne elemente projekta digitalizacije novina te svladati vještinu obrade digitalnih preslika novina kao pripreme za postupak OCR-a i objavu digitaliziranih novina.
Namjena: Knjižničarima koji planiraju sudjelovati u projektima digitalizacije.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će svladati temeljne elemente pripreme i provedbe projekta digitalizacije novina, izrade metapodataka u svrhu pohrane, pretraživanja i korištenja te steći vještinu tehničke obrade preslika.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 27.02.2018. 10:00-15:00
    • 250,00 kn (200,00 kn + PDV)

 

 

 

Predavači/ce:

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica za digitalizaciju
Renata Petrušić, viša knjižničarka
Vježbe:
Matilda Justinić, dipl. ing. matematike i dipl. knjižničarka

 

Kompetencijska matricaB.2.1., B.2.2., G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati obilježja digitalnih sadržaja s obzirom na zaštitu i očuvanje te metode dugoročnog očuvanja digitalnih sadržaja.