Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice

III.2. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice

ID-100101856x180

Načela i pristupi pri oblikovanju digitalnih zbirki u znanosti, obrazovanju i kulturi.

Sadržaj: Polaznici će se upoznati s teorijskim postavkama digitalnih zbirki te s načelima i pristupima pri oblikovanju digitalnih zbirki u znanosti, obrazovanju i kulturi. Protumačit će im se osnovni kriteriji pri odabiru građe za uključivanje u digitalne knjižnice i detaljno će se upoznati s postupcima izgradnje digitalnih zbirki i njihovim životnim ciklusom. Opisati će se mogući postupci digitalizacije. Detaljniji pregled načina opisivanja sadržaja i organizacije digitalnih zbirki omogućit će uvid u najnovije trendove u primjeni standarda. Kraći osvrt pojasnit će pitanja vezana uz autorska prava, kao i važnost planiranja, praćenja, prosudbe i promocije. Na kraju će se opisati moguće usluge koje prate razvoj digitalnih knjiznica i elementi prosudbe korisničkih sučelja.
Namjena: Knjižničarima koji namjeravaju pristupiti izradi digitalne zbirke ili su uključeni u održavanje već postojeće.
Ishodi učenja: Sudionici će temeljna znanja vezana uz ključne segmente oblikovanja, izrade i održavanja digitalnih zbirki.
Odabrana literatura: 1. Chowdhury, G.G.; Chowdhury, Sudatta. Introduction to digital libraries. London : Facet publishing, 2003.
2. Lesk, Michael. Understanding digital libraries. San Francisco : Morgan Kaufman, 2005.
3. Developing sustainable digital libraries: socio-technical perspectives. New York : Information science reference, 2010.
5. E-publishing and digital libraries : legal and organizational issues. Hershey, PA : Information Science Reference, 2011.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • 02.03.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

Predavači:

dr. sc. Jadranka Stojanovski, docentica
dr. sc. Radovan Vrana, izv. profesor
Kompetencijska matrica: B.2.2. ,  B.2.3. ,  D.3.1. ,  D.3.2. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati ogranizaciju jedne digitalne zbirke, metode njenog korištenja i razvoja.