Digitalni repozitoriji

VI.11. Digitalni repozitoriji

Polaznici će tijekom predavanja i vježbi steći temeljna znanja o digitalnim repozitorijima te će se upoznati s primjerima dobre prakse.

 

Sadržaj: Znanstveno komuniciranje prije i nakon 1990-ih. Definicija digitalnih repozitorija. Uloga digitalnih repozitorija. Vrste digitalnih repozitorija. Karakteristike digitalnih repozitorija. Sadržaji digitalnih repozitorija. Potvrda kvalitete sadržaja digitalnih repozitorija. Infrastruktura potrebna za rad digitalnih repozitorija. Softver potreban za rad digitalnih repozitorija. Budućnost znanstvenog objavljivanja. Primjeri dobre prakse.
Namjena: knjižničarima u visokoškolskim, specijalnim i narodnim knjižnicama.
Ishodi učenja: polaznici će steći temeljna znanja o digitalni repozitorijima.

Odabrana literatura:

1. Digital repositories ten-years on: what do scientific researchers think of them and how do they use them?. // Learned Publishing 25(2012), 195–206.
2. Farrell, Maggie. Development of a Cross Institutional Digital Repository. http://library.ifla.org/1239/ (3.3.2016.)
3. Research Data Repositories: Review of current features, gap analysis, and recommendations for minimum requirements.
http://www.rdc-drc.ca/wp-content/uploads/Review-of-Research-Data-Repositories-2015.pdf (3.3.2015.)
4. Vrana, Radovan. Digital repositories and the future of preservation and use of scientific knowledge. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 55-62
5. Vrana, Radovan. Digital Repositories of Scientific Information at the Croatian Universities: Developing the Bridge towards e-Science // Proceedings of the ITI 2013, 35th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva (ur.).
Zagreb : University Computing Centre ; University of Zagreb, 2013. 145-150

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 19.1.2018. – 10:00-14:00
    • 187,50 kn (150,00 kn + PDV)

Predavač:

Izv. prof. dr. sc. Radovan Vrana

Kompetencijska matricaD.3.3. ,  G.2. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati sustav određenog digitalnog repozitorija i prednosti njegova korištenja.