Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu

VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu

ebook-publishing-services

Definicija e-knjige, njezine prednosti i nedostaci, uloga u poslovanju nakladnika, knjižara i knjižnica. Prikaz nastanka elektroničke publikacije i utvrđivanje uvjeta njezina korištenja.

Sadržaj: Predavanje: Temeljni standardi u el. nakladništvu, poslovni procesi i strukture, tržišni modeli i autorskopravni okviri za nakladnike i knjižničare. Definicija e-knjige, njezine prednosti i nedostaci, uloga u poslovanju nakladnika, knjižara i knjižnica. E-knjiga u nabavnoj politici knjižnica, edukacija korisnika za e-knjigu, e-udžbenik u knjižnici, knjižnice kao nakladnici. Razvoj politike za e-knjigu.
Radionica: prikaz nastanka elektroničke publikacije i utvrđivanje uvjeta njezina korištenja licenciranjem.
Namjena: Namjenjeno je pojedincima i ustanovama, uključivši knjižnice, koje namjeravaju određeni sadržaj objaviti elektronički, kao i knjižnicama koje u svoj fond uključuju e-knjige i daju ih na korištenje.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da u skladu s ponuđenim standardima i zakonskim propisima zna odabrati najprikladniji format i uvjete korištenja za sadržaj koji želi objaviti ili nabaviti.
Odabrana literatura:
1. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA) URL: http://www.hkdrustvo.hr.
2. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
3. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
4. Zakon o autorskom i srodnim pravima. // Narodne novine 167(2003).

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Sveučilišna knjižnica, Rijeka26 slobodnih mjesta

 

    • 26. 11. 2015 – 10:00-15:00
    • 250,00 (200,00 + PDV)

 

 

 

Predavači/ce:

Izv. prof. dr. sc. Daniela Živković, knjižničarska savjetnica
Veljko Kukulj, elektronički nakladnik

 

Kompetencijska matrica: D.1. ,  D.2. ,  E.1. ,  E.2. ,  E.3. ,  F.5. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će obrazložiti odabir formata i uvjete korištenja elektroničke publikacije.