Poticanje čitanja kod djece i mladeži
Učitavanje mape...Datum/Vrijeme
24. 10. 2014
10:00-14:00

Lokacija
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik

Kategorija tečaja


Tečaj Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH II.13. Poticanje čitanja kod djece i mladeži održat će se 24. 10. 2014 na lokaciji Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik.
Predavačica: Hela Čičko, prof., knjižničarska savjetnica
Detaljnije o tečaju

Broj slobodnih mjesta: 20/20
Na tečaj su se prijavili:

Rezervacija mjesta

Rezervacija je zatvorena.