Arhiviranje weba : identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu weba

IV.6. Arhiviranje weba : identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu weba

Tečaj će dati prikaz sadržaja na webu i njihovih svojstava. Predstavit će se inicijative arhiviranja weba u svijetu s naglaskom na kronologiju arhiviranja weba kao i načini postupanja s obveznim primjerkom online građe…

Sadržaj: Tečaj će dati prikaz sadržaja na webu i njihovih svojstava. Predstavit će se inicijative arhiviranja weba u svijetu s naglaskom na kronologiju arhiviranja weba kao i načini postupanja s obveznim primjerkom online građe. Usporedit će se metode i alati prikupljana sadržaja s weba u Hrvatskoj i svijetu. Opisat će se radni proces u prikupljanju online obveznog primjerka u Hrvatski arhiv weba. Prikazat će se načini harvestiranja online sadržaja (.hr domena i tematska harvestiranja) te usporediti kvaliteta arhiviranja/harvestiranja građe. U sklopu vježbi polaznici tečaja će sudjelovati u pretraživanju i pregledavanju arhivirane građe.
Namjena: knjižničarima iz svih vrsta knjižnica, informacijskim stručnjacima.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da prepoznaju online građu za obradu prema postojećim kriterijima za odabir, katalogizaciju i arhiviranje mrežne građe. Također, polaznici će usvojiti radne procese pri selektivnom arhiviranju, harvestiranju .hr domene kao i procese odabira građe za tematske kolekcije te usvojiti znanja o načinu pretraživanja arhiviranog sadržaja.
Odabrana literatura: 1. Meyer, E. T.; Thomas, A.; Schroeder, R. Web Archives. Web archives : the Future(s). Dostupno na: http://ssrn.com/paper=1830025.
2. Stirling, Peter; Chevallier, Philippe; Illien, Gildas. Web Archives for Researchers : Representations, Expectations and Potential Uses. Dostupno na: http://www.dlib.org/dlib/march12/stirling/03stirling.html
3. Niu, J. An overview of web archiving. // D-Lib Magazine 18,3/4(2012). Dostupno na: http://dlib.org/dlib/march12/niu/03niu1.html
4. Pennock, M. (2013). Web-Archiving (DPC Technology Watch Report). Dostupno na: http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/865-dpctw13-01pdf

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
    • 18.06.2018. 10:00-14:00
    • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavači/ce:

Karolina Holub, prof., knjižničarska savjetnica

Ingeborg Rudomino, prof., viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: C.1.2. ,  D.1.1. ,  E.1.1. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će pretraživati arhivirani sadržaj.