Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica

II.14. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica

Kroz primjere dobre prakse iz djelovanja pokretnih knjižnica u zemlji, kao i iz inozemstva, polaznicima će se prezentirati moguća rješenja i načini rada pokretnih knjižnica.

Sadržaj: Kroz izlaganje i praktične primjere te vježbama uz korištenje konkretnih podataka iz vlastitih primjera knjižnicama i knjižničarima koje žele ili planiraju osnovati službu pokretne knjižnice izložit će se osnovne informacije potrebne za osmišljavanje projekta uvođenja pokretne knjižnične usluge.
Kroz primjere dobre prakse iz djelovanja pokretnih knjižnica u zemlji, kao i iz inozemstva, polaznicima će se prezentirati moguća rješenja i načini rada pokretnih knjižnica koji su se pokazali uspješnima, predstaviti trendovi te mogući načini djelovanja suvremenih pokretnih knjižnica.
Namjena: Radionica je namijenjena prvenstveno voditeljima županijskih matičnih službi i ravnateljima županijskih matičnih knjižnica, te ravnateljima drugih narodnih knjižnica u sklopu kojih se namjeravaju osnivati službe pokretnih knjižnica, ali jednako tako i onima koji žele unaprijediti rad svojih već postojećih službi pokretnih knjižnica. Također je namijenjena svim knjižničarima i drugim djelatnicima (vozačima) koji će se zapošljavati u službama pokretnih knjižnica, ili već rade u takvoj službi, odnosno imaju afiniteta za rad u pokretnim knjižnicama pa o tome žele steći dodatna znanja i nove / veće kompetencije.
Ishodi učenja: NOVE SLUŽBE POKRETNIH KNJIŽNICA:
Osmisliti i izraditi projekt uvođenja usluge pokretne knjižnici, koji će uključivati:
– identifikaciju potreba za uslugama pokretnih knjižnica na području županije, grada ili pojedinih općina
– izradu nacrta mreže potencijalnih stajališta pokretne knjižnice
– odabir vrste i tipa vozila za obavljanje pokretnih knjižničnih usluga ovisno o vrsti terena i veličini mreže stajališta
– aktivnosti u uvođenju pokretne knjižnične usluge (nabava i opremanje specijalnog vozila; zapošljavanje i edukacija odgovarajućeg osoblja; kontakti i informiranje korisnika o novoj usluzi, njenom sadržaju, ciljevima, namjeni itd.; promidžba usluge; financiranje projekta; evaluacija i dr.)
– upravljanje novom uslugom, uključujući održivost i višegodišnje planiranje razvoja djelatnosti.
POSTOJEĆE SLUŽBE POKRETNIH KNJIŽNICA I SVI OSTALI POLAZNICI:
– steći nova znanja i kompetencije iz rada pokretnih knjižnica
– primijeniti u praksi pozitivna iskustva iz drugih knjižnica radi unapređenja vlastitog rada
– uvesti nove usluge i sadržaje rada u pokretnim knjižnicama
– upoznati trendove i suvremena kretanja u domaćem i europskom pokretnom knjižničarstvu.
Odabrana literatura: 1. ČRNJAR, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : pogled iz prošlosti u budućnost = Mobile libraries in Croatia : from past to the future. // POKRETNE knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan ; [prijevod na engleski Edota Gojka, Tea Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2012. Str. 9-29.
2. ČRNJAR, Ljiljana; Ljiljana Vugrinec. Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajednice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3-4(2010), 125-139.
3. Črnjar, Lj. Put dug 46 godina : Bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. // Kragujevačko čitalište : list Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, 40(2015.), (6-7).
4. Mullylä, Ritta. Still rolling! // Scandinavian Library Quarterly, 36, 1(2003). Dostupno na: http://slq.nu/?article=still-rolling (2.1.2017.)
5. Novljan, Silva. Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah. // Knjižnica, Ljubljana, 42, 4(1998), 165-180. Dostupno na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K9804/Novljan.pdf (2.1.2017.)
6. Pezer, I., Vugrinec, Lj. Stanje i vizija razvoja bibliobusnih službi Republike Hrvatske. // Knjižnica (LIBRARY, ISSN 0023-2424) : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ZBDS (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) 58, 4(2014),119-136.
7. Pezer, I., Vugrinec, Lj. Pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u Hrvatskoj: stanje i razvojni planovi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 221-240.
8. POKRETNE knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o pokretnim knjižnica i 4. festival hrvatskih bibliobusa “Od kočije do suvremenog bibliobusa”, Karlovac 15. travnja 2011. ; [organizatori Komisija za pokretne knjižnice HKD-a [i] Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac] ; uredile Ljiljana Vugrinec, Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan ; [prijevod na engleski Edota Gojka, Tea Fluksi]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Karlovac : Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, 2012. 264 str. : ilustr. ; 24 cm.
9. SMJERNICE za pokretne knjižnice / prerađeno izdanje priredila radna skupina IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice na čelu s Ianom Stringerom ; [s engleskog prevela Sanja Kovačević]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. 59 str., [24] str. s tablama : ilustr. u bojama ; 24 cm. (Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, ISSN 1334-7667. Novi niz ; knj. 26)
10. STANDARDI za pokretne knjižnice – bibliobuse. // Narodne novine, 58 (1999-06-09), 2063-2066.
11. Stringer, Ian. 101 things you need to know about mobile libraries : From Rusholme with Love : A love affair with Mobile Libraries. (ppt) Dostupno na: http://www.falkenberg.se/download/18.23502d4414748d3985f34ac9/1408364124237/Sweden+2014+final+version.pdf (2.1.2017.)
12. Škvarić, A. ; Vugrinec, Lj. Uloga pokretnih knjižnica – bibliobusa u mreži narodnih knjižnica: primjer grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u Republici Hrvatskoj. // Kragujevačko čitalište : list Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kragujevcu, 40(2015.), (1-5)
13. Vugrinec, Lj. Zahvaljujući bibliobusima, Koprivničko-križevačka županija od početka 2015. u cijelosti je pokrivena knjižničnim uslugama. // HKD novosti, 65(2015.). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1069
14. Vugrinec, Lj. Županijska mreža narodnih knjižnica od početka 2015. obuhvaća 100% jedinica lokalne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. // Svezak 17, 17(2015), 21-22.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

    • u pripremi
    • 250,00 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

 

Predavačice:

Ljiljana Črnjar, prof., knjižničarska savjetnica
Ljiljana Vugrinec, prof., knjižničarska savjetnica

Kompetencijska matrica: C.1. ,  F.1. ,  F.2. ,  F.5., G.1.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe.
Mjerenje postignuća: Koristeći se primjerima dobre prakse, polaznici će opisati proces osnivanja službe pokretnih knjižnica, odnosno izložiti vlastita iskustva u radu.