Informacijski izvori prava Europske unije za knjižnice

VI.10. Informacijski izvori prava Europske unije za knjižnice

Sadržaj:
I. dio: Informacijski centri EU u Hrvatskoj
II. dio: Informacijski izvori prava Europske unije
Izvori informacija o pripremnom i usvojenom zakonodavstvu EU; Osvrt na sudsku praksu Europskog suda u Luksemburgu i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu; Izvori vezani uz pravosudne sustave Europske unije i država članica; Vježbe pretraživanja.
Obrađene baze podataka: Eur-Lex, Curia, HUDOC, Summaries of Legislation, European e-Justice Portal, Legislative Observatory.

Namjena: Radionica je namijenjena knjižničarima u narodnim i ostalim knjižnicama koji se susreću s općim upitima vezanim uz Europsku uniju te onima što se odnose na pravo Europske unije. Radionica će polaznicima u prvom dijelu pojasniti temeljne karakteristike pravnog ustroja Europske unije, kao i ulogu informacijskih centara EU. Također, bit će govora o knjižnicama koje su u skladu s UNESCO-ovim Manifestom za narodne knjižnice; smjernicama Vijeća Europe/EBLIDA-e o knjižničnom zakonodavstvu i politici u Europi prepoznate kao kompetentan servis, koje mogu građanima, akademskoj zajednici i široj javnosti pružiti vjerodostojne informacije, kako opće tako i konkretne o pravu i politikama Europske unije. Polaznici će na radionici steći uvid u najvažnije pravne izvore i baze podataka EU, te naučiti kako ih učinkovito pretraživati i koristiti.
Obje sesije popraćene su praktičnim vježbama pretraživanja čime je polaznicima omogućeno da se sami upoznaju sa sadržajem pojedinih izvora i provjere njihovu funkcionalnost.

Ishodi učenja: Nakon odlušane radionice polaznici će moći s lakoćom koristiti predstavljene izvore i znati:

• pronaći opće informacije o institucijama i politikama EU;
• razlikovati najvažnije kategorije pravnih tekstova Europske unije i prepoznati njihovo mjesto u procesu odlučivanja na razini EU;
• pronaći direktivu, uredbu ili koji drugi pravni akt EU, i to u višejezičnim formatima;
• pronaći skraćeni pregled pravnog okvira u pojedinim područjima djelovanja EU;
• pronaći nacionalno zakonodavstvo država članica EU;
• pronaći ispravno značenje pravnih i ostalih kratica;
• pronaći hrvatske prijevode europskog zakonodavstva;
• upoznati rad informacijskih centara EU u Republici Hrvatskoj i koristiti njihove resurse u pronalaženju odgovora na korisničke upite.

Odabrana literatura:
1. Čar, Aleksandra. Izvori informacija o Europskoj uniji. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.
2. Karoliny, Eszter; Siber, Ljiljana; Petrašević, Tunjica. Pružanje informacija o Europskoj uniji kao dio djelatnosti knjižnica – iskustva država članica i država u procesu pridruživanja. // Suvremeni pravni izazovi: EU- Mađarska-Hrvatska / ur. M. Župan, M. Vinković. Pečuh : Pravni fakultet Sveučilišta ; Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta j. J. Strossmayer u Osijeku, 2012. Str. 149-171.
3. Program Informacije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama : pregled provedbe programa 2005.-2007. / uredile A. Bela-Simić i A. Čar. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.
Online izvori:
1. Informacijski centar za europsko pravo, Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
URL: http://euinfo.pravo.hr/.
2. Eur-Lex – Access to EU Law
URL: http://eur-lex.europa.eu/.
3. CURIA: European Court of Justice
URL: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
4. EUROPA – EU Portal
URL: http://europa.eu/index_en.htm.

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Potvrda dolaska
  • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

mr.sc. Aleksandra Čar
Ljiljana Siber, mag. iur, mag. bibl.

 

Kompetencijska matrica: D.3.3. ,  F.1. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će pretraživati određene baze podataka te identificirati pronađene podatke i njihovu funkcionalnost.