Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji

IV.7. Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji

Konceptualni modeli podataka logični su i praktično zamišljeni alati kojima je cilj transformirati kataloge u integralni dio weba te omogućiti povezivanje, integraciju i ponovnu upotrebu podataka iz kataloga u okruženju koje obuhvaća, ali i nadilazi tzv. baštinski sektor

Sadržaj: Knjižnice se još uvijek oporavljaju od promjena koje je prije gotovo dvadesetak godina u informacijskom okruženju uzrokovao razvoj weba. Cilj je tečaja pokazati da su konceptualni modeli podataka, često smatrani „suhoparnom teorijskom temom“, logični i praktično zamišljeni alati koji nastoje spriječiti izumiranje kataloga kao relevantnog sredstva za organizaciju i pretraživanje informacija. Iza hermetičnih imena IFLA LRM, FRBRoo, CIDOC CRM, PRESSoo, RiC i dr. kriju se modeli kojima je cilj transformirati kataloge u integralni dio weba te omogućiti povezivanje, integraciju i ponovnu upotrebu podataka iz kataloga u okruženju koje obuhvaća, ali i nadilazi tzv. baštinski sektor. Na tečaju će se objasniti osnove konceptualnog modeliranja (utvrđivanje entiteta, njihovih svojstava i odnosa). Pokazat će se prednosti organizacije informacija utemeljene na entitetima i podacima o entitetima (data-based ili entity-based) u odnosu na „tradicionalni“ pristup koji se temelji na kataložnom zapisu (record-based). Ukratko će se predstaviti konceptualni modeli baštinskih zajednica (knjižnične, arhivističke itd.), s naglaskom na model IFLA LRM, te njihova primjena u katalozima, web servisima i drugim projektima, kao i u novom nacionalnom kataložnom pravilniku. Također će se predstaviti i moguće prepreke implementaciji modela u današnjim katalozima. „Teorijska tema“ približit će se polaznicima kroz prezentacije, pitanja/odgovore i praktične primjere.
Namjena: Katalogizatorimaiz svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti osnovno znanje o konceptualnim modelima na kojima se temelje suvremeni standardi za bibliografsku organizaciju. Usvojit će osnovna načela konceptualnog modeliranja podataka i razumjeti ulogu modela u organizaciji i povezivanju podataka iz različitih zbirki, ustanova i zajednica unutar i izvan baštinskog sektora. Upoznat će se s modelom IFLA LRM, njegovim odnosom prema modelima drugih baštinskih zajednica, kao i zahtjevima, prednostima i izazovima koje predstavlja implementacija tog modela u današnjim knjižničnim katalozima. Također će se upoznati s primjerima primjene ovog i drugih modela u katalozima, web-servisima i projektima europskih knjižnica i drugih informacijskih ustanova.
Odabrana literatura:1. Coyle, Karen. FRBR before and after : a look at our bibliographic models. Chicago : ALA, 2016.
2. IFLA Library Reference Model: a Conceptual Model for Bibliographic Information (IFLA-LRM), http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017.pdf
3. FRBR : object oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation ; editors Chryssoula Bekiari, Martin Doerr, Patrick Le Boeuf, Pat Riva. Version 2.2. March 2015. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/9453
4. Svensson, Lars G. Are current bibliographic models suitable for integration with the web? // Information standards quarterly 25, 4(2013), 7-13. Dostupno na: http://www.niso.org/publications/isq/2013/v25no4/svensson/

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gradska knjižnica Zadar
    • 8.12.2017. 10:30-14:30
    • besplatno, u suradnji s GK Zadar

 

 

 

Predavačica:

dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: A.3. ,  D.3. ,  G.2. ,
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati konceptualne modele i objasniti njihovu moguću primjenu u organizaciji bibliografskih informacija.