Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama

III.3. Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama

Polaznici će na tečaju usvojiti znanja o vrstama knjižne i neknjižne građe te o izgradnji i obradi građe. Istraživanje zajednice korisnika, utvrđivanje nabavne politike, sređivanje i stručna obrada, vrednovanje fonda, čuvanje, održavanje i pročišćavanje fonda.

Sadržaj: Polaznici će na tečaju usvojiti znanja o vrstama knjižne i neknjižne građe te o izgradnji i obradi građe. Istraživanje zajednice korisnika, utvrđivanje nabavne politike, sređivanje i stručna obrada, vrednovanje fonda, čuvanje, održavanje i pročišćavanje fonda.
Namjena: Knjižničarima školskih knjižnica.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da obrazlože poslovanje školske knjižnice u segmentu izgradnje i upravljanja knjižničnom zbirkom.
Odabrana literatura: 1. T. Blažević; B. Furlan: Knjižnica osnovne škole. Zagreb : NSK, 1993.
2. V. Čelić-Tica; M. Zovko: Školske knjižnice danas : kritične točke školskog knjižničarstva. Zagreb : NSK, 2000.
3. D. Kovačević; J. Lasić-Lazić; J. Lovrinčević: Školska knjižnica – korak dalje. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti : Altagama, 2004.
4. IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
5. Zbornici radova Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske : brojevi od 1–21.

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Potvrda dolaska
  • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavačica:

Mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti, viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: B.1.1. ,  B.1.2. ,  C.1.1. ,  C.1.2. ,  E.1.2. ,  F.1. ,  G.1.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati i obrazložiti metode organizacija knjižnične zbirke u školskoj knjižnici.