Izvještaj o radu Centra 2013.

Objavljen je izvještaj o radu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara za 2013. godinu.

cssu
Detaljnije informacije o djelovanju Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u 2013. godine nalaze se u godišnjem izvještaju.