Javno zagovaranje I

I.3. Javno zagovaranje I

Image courtesy of cuteimage/ FreeDigitalPhotos.net".

Javno zagovaranje nezaobilazna je aktivnost većine knjižnica i knjižničarskih društava širom svijeta, a uglavnom se vezuje uz nastojanja knjižničara da javnim djelovanjem zastupaju interese knjižničarstva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Sadržaj: Javno zagovaranje nezaobilazna je aktivnost većine knjižnica i knjižničarskih društava širom svijeta, a uglavnom se vezuje uz nastojanja knjižničara da javnim djelovanjem promiču interese knjižničarstva na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Posljednijh nekoliko godina upravo IFLA, većinom svojih aktivnosti, promovira javno zagovaranje kao vještinu neophodnu za ostvarivanje ciljeva zacrtanih strategijom razvoja i poziva sve svoje članove na pojačanu aktivnost i dodatnu edukaciju.
Namjena: Svim knjižničarima bez obzira na vrstu knjižnice ili godine radnog iskustva, a posebno se preporučuje voditeljima knjižnica i članovima knjižničarskih društava. Nije potrebno posebno predznanje, ali je korisno pohađati i radionice o vrijednostima knjižničarske profesije, zakonodavstvu i knjižničnoj statististici.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će usvojiti osnovna znanja neophodna za sudjelovanje u javnom zagovaranju knjižnica i knjižničnih usluga te za pronalaženja financijskih sredstava. Po odslušanoj radionici polaznici će biti u mogućnosti izraditi plan zagovaranja i komunikacije s internom i vanjskom javnošću.

 • Predavanja uz power point prezentacije:
  • Osnove javnog zagovaranja: osmišljavanje prostora i poprišta javnih rasprava; što sve javni zagovarači moraju znati; strateško planiranje; osobni razvoj; donošenje odluka
  • Kako komunicirati u javnom zagovaranju: odnosi s javnošću; odnosi s medijima; vrednovanje
  • Izgradnja političke podrške i pribavljanje sredstava: uloga knjižničarskih društava; praćenje i sudjelovanje u izradi knjižnične legislative, zagovaranje pojedinih vrsta knjižnica; strateško pribavljanje sredstava; proračun.

Odabrana literatura: 1. Strategija javnog zagovaranja Hrvatskog knjižničarskog društva 2015. – 2020. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/ostalo/ (29.11.2016.)
2. Okrugli stol o javnom zagovaranju – zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo. // Glasnik društva bibliotekara Split, 12-13 (2014.2015), str. 11-64..
3. Grassroots library advocacy / Lauren Comito, Aliqae Geraci, Christian Zabriskie. Chicago : American Library Association, 2012.
4. Library advocates handbook (2008.): Dostupno na: http://www.ala.org/offices/sites/ala.org.offices/files/content/ola/2008lah.pdf (30.11.2016.)
5. Ailes, Roger: Poruka to ste vi : kako dobiti što želite, a biti što jeste. Zagreb : Libera editio, 2004

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Gradska knjižnica Slavonski Brod
  • 22.11.2017. 09:30-14:30
  • besplatno

 

 

 

Predavači/ce:

Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica
Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: E.1.2. ,  E.3.1. ,  F.3. ,  F.5. ,  G.1. ,  G.5. ,  G.6.
Metode poučavanja: radionica – predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi model zagovaračke politike.