Javno zagovaranje II

I.4. Javno zagovaranje II

Image courtesy of cuteimage / FreeDigitalPhotos.net".

Radionica Javno zagovaranje II detaljnije prikazuje način izrade i provedbe strategije javnog zagovaranja te se analizira dobra praksa javno zagovaračkog rada i izrada pojedinih akcijskih planova.

Sadržaj: Kako knjižničari i zagovaratelji knjižnica imaju ključnu ulogu u educiranju svojih zajednica o tome zašto su knjižnice i knjižničari suštinski važni u informacijskom društvu, nužno je naučiti kako govoriti jasno, razumljivo i složno. Radionica Javno zagovaranje II detaljnije prikazuje način izrade i provedbe strategije javnog zagovaranja te se analizira dobra praksa javno zagovaračkog rada i izrada pojedinih akcijskih planova na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.
Pored osnovnih radionica mogu se izvoditi i posebno kreirane radionice prema specifičnim potrebama korisnika. Ovisi to o vrsti knjižnice, razvijenosti lokalne zajednice, veličini knjižničarskog udruženja i sl.

 1. Predavanja uz power point prezentacije
 • Vještine javnog zagovaranja na nacionalnoj razini
  • Nacrt strategije zagovaranja (ciljane skupine, komunikacijski ciljevi, odabir taktike, izvori podataka, strateški plan)
  • Umrežavanje dionika (suradnja, prepoznavanje partnera, sporazumi i koalicije),
  • Timski rad i partnerski odnosi (liderstvo, motivacija članova),
  • Odnosi s javnošću
  • Komunikacijska strategija
 • Vještine javnog zagovaranja na regionalnoj i međunarodnoj razini
  • IFLA – Ciljevi održivog razvoja (UN 2030 Agenda)
  • Kako knjižnice svih vrsta podržavaju sve ciljeve održivog razvoja
  • Rad u knjižničarskim udrugama
  • Primjeri dobre prakse
 • Strukturirana interaktivna komunikacija
 • Analiza slučaja

Namjena: Svim knjižničarima, posebno članovima upravnih i stručnih tijela knjižničarskih društava i knjižnica. Bilo bi dobro da su polaznici pohađali radionicu Javno zagovaranje I, a korisno je kombinirati i sa pohađanjem radionica o vrijednostima knjižničarske profesije, zakonodavstvu i knjižničnoj statistici.
Ishodi učenja: Polaznici će na radionici usvojiti znanja neophodna za pripremu strateških planova za zagovaranja knjižnice i predstavljanje knjižnica i knjižničarskih društava u užoj i široj društvenoj zajednici.
Po odslušanoj radionici polaznici će biti u mogućnosti prepoznati važnost stvaranja baza podataka, izgradnje strateških odnosa i partnerstva u zajednici, te važnost zajedništva i partnerstva u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom knjižničarskom okruženju.
Odabrana literatura:
1. IFLA. Access and opportunity for all : how libraries contribute to the United Nations 20130 Agenda. Dostupno na: http://www.ifla.org/publications/node/10546 (29.11.2016.)
2. Strateško planiranje : put ka održivosti neprofitnih organizacija / Zvijezdana Schulz Vugrin i Gordana Forčić. Rijeka : Udruga za razvoj civilnoga društva SMART, 2010.
3. Potter, Lester R. Komunikacijski plan : srž strateških komunikacije. [Zagreb] : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, [2008?].
4. West, Michael. Tajne uspješnog upravljanja timom. Zagreb : Školska knjiga, 2005.
5. Kako komunicirati s javnim medijima : vodič za udruge i inicijative građana. / [napisala Aleksandra Kuratko]. Zagreb: AED [i.e.] Academy for Educational Development, 2004. Dostupno na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/aed/kako_komunicirati_s_lokalnim_medijima_hr.pdf

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
  • 21.09.2018. 10:00-15:00
  • besplatno

 

 

Predavači/ce:

Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica
Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: E.1.2. ,  E.3.1. ,  F.3. ,  F.5. ,  G.1. ,  G.5. ,  G.6.
Metode poučavanja: radionica – predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi model zagovaračke politike.