Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa

VII.3. Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa

 

 

Obilježja znanstvenih i stručnih časopisa, proces pripreme i objavljivanja stručnih i znanstvenih časopisa i knjiga, urednički rad te rad pojedinih dionika u procesu objavljivanja. Otvoreni pristup. Etička pitanja…

Sadržaj: Povijest i struktura znanstvenih časopisa. Struktura znanstvenih članaka. Troškovi objavljivanja. Proces objavljivanja – zadaće urednika i suradnika (lektori, recenzenti, prevoditelji, redaktori prijevoda, izrađivači kazala, grafička priprema, dizajn). Znanstveni stil pisanja. Upute autorima. Načini citiranja literature. Znanstveni i stručni časopisi – postupak recenzije, kategorizacija radova, uloga urednika. Identifikacijske oznake u znanstvenim časopisima. Upute recenzentima. Otvoreni pristup. Autorsko pravo i znanstvena komunikacija. Etička pitanja.
Namjena: Knjižničarima koji objavljuju radove u stručnim i znanstvenim časopisima, urednicima i članovima uredništava znanstvenih i stručnih časopisa iz svih područja, znanstvenicima koji objavljuju ili namjeravaju objavljivati radove u znanstvenim i stručnim časopisima.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju naučiti razlikovati znanstvene od stručnih publikacija/radova, znat će objasniti i planirati proces pripreme i objavljivanja stručnih i znanstvenih časopisa i knjiga. Upoznat će način komunikacije između autora, urednika i recenzenata, naučit će ispravno oblikovati znanstveni/stručni rad tako da on bude u skladu s uputama autorima. Polaznici će naučiti ispravno koristiti i navoditi izvore te će upoznati metode otkrivanja plagijata.
Odabrana literatura:
1. Hebrang Grgić, Ivana. Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb : Naklada Ljevak, 2016.
2. Hebrang Grgić, Ivana. Open Access to scientific information in Croatia : increasing research impact of a scientifically peripheral country. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. Dostupno i na http://darhiv.ffzg.hr/1397/
3. Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti / ur. I. Hebrang Grgić. Zagreb : Školska knjiga, 2015.
4. Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009., str. 93-110 i str. 131-134.
5. Odlyzko, A. The economics of electronic journals. http://www.press.umich.edu/jep/04-01/odlyzko.html
6. Petrak, J. Bibliometrijski pokazatelji u ocjenjivanju znanstvenog rada. // Liječnički vjesnik. 123(2001).
7. Šercar, T. Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa. Zagreb : Globus, 1988.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica

 

    • 16.04.2018. 10:30-15:30
    • besplatno

 

 

 

Predavačica:

Dr. sc. Ivana Hebrang-Grgić, docentica

Kompetencijska matrica: D.1. ,   E.3. ,  F.5. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati sustav objavljivanja u znanstvenim i stručnim časopisima.