Kako predstaviti znanje

V.4. Kako predstaviti znanje

Cilj tečaja je da polaznici uspješno komuniciraju u okviru svog stručnog i praktičnog rada, koristeći različite načine i oblike kao i različite medije za predstavljanje znanja.

Načini predstavljanja znanja: a) usmeni (govorenje, čitanje); b) pisani (tiskani, elektronički). Oblici predstavljanja znanja: a) usmeni (izvještaji o radu, projektu, skupovima; izlaganja); b) pisani (izvještaji o radu, projektu; prikazi skupova; prikazi (i ocjene) publikacija; dokumentiranje prakse: upute, smjernice, praktična rješenja; znanstveno/stručni radovi: seminarski radovi, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, članci u znanstveno-stručnim publikacijama, knjige; c) usmeni/pisani/grafički: posteri. Mjesta/mediji predstavljanja znanja: a) usmeni: radni sastanci, skupovi, radionice, forumi, obrane akademskih stupnjeva, intervju za posao i dr.; b) pisani: znanstveni i stručni časopisi, glasila društva/ustanova, zbornici sažetaka, zbornici radova na temu, zbornici radova sa skupa, knjige, mrežne stranice ustanove, osobne mrežne stranice/blog, „preprint“ i „post-print“ arhivi i dr. Prijedlozi relevantnih sadržaja. Primjeri izrade pojedinih oblika predstavljanja znanja po izboru sudionika radionice.
Namjena: Namijenjeno sudionicima Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da uspješno komunicira u okviru svog stručnog i praktičnog rada, koristeći različite načine i oblike kao i različite medije za predstavljanje znanja.Odabrana literatura:1. Crawford, W. First have something to say : writing for the library profession. Chicago: American Library Association, 2003.

2. Day, R. A. How to write and publish a scientific paper. Phoenix : Oryx Press, 1998.

3. Silobrčić, V. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb : Medicinska naklada, 2003.

4. HRN ISO 8:1997 en Dokumentacija – Oblikovanje periodičkih publikacija.

5. HRN ISO 214:2002 hr Dokumentacija – Sažeci za publikacije i dokumentaciju.

6. HRN ISO 215:2002 hr Dokumentacija – Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama.

7. HRN ISO 690: 1998 hr Dokumentacija – Bibliografske bilješke – Sadržaj, oblik i struktura.

8. Škarić, I. Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb : Školska knjiga, 2008.

9. Elsevier’s guide to publication.

URL: http:// http://www.elsevier.com/wps/find/authors.authors/howtosubmitpaper (11.11.2010.)

Detalji tečaja

  • 3 sata
  • 0.3 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • rezervirano za sudionike Županijskog stručnog vijeća
  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavači/ce:

Dr. sc. Vesna Turčin, knjižničarska savjetnica

Jasenka Zajec, prof., knjižničarska savjetnica

Dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: G.1. ,  G.2. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe