Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva

II.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva

Knjižničari danas sudjeluju u kreiranju i izradi programa, projekata, strategija, planova i zakona u suradnji s drugim institucijama, ustanovama i udrugama. Njihova realizacija ne ovisi samo o znanju knjižničara već sve više o njihovoj motiviranosti, etičkim načelima i vještinama komunikacije i pregovaranja.

Sadržaj: Danas više nego ikad knjižničari sudjeluju u kreiranju i izradi programa, projekata, strategija, planova i zakona u suradnji s drugim institucijama, ustanovama i udrugama. Njihova realizacija ne ovisi samo o znanju knjižničara već sve više o njihovoj motiviranosti, etičkim načelima i vještinama komunikacije i pregovaranja. Pregovaranje je strukturirani proces komunikacije u kojemu sudionici nadilaze svoje razlike i konflikte s ciljem postizanja sporazuma ili rješenja prihvatljivog svima. Na radionici će se govoriti o važnosti upravljanja komunikacijskim procesima, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te kako nastupati u javnosti, uključujući medijski nastup i intervju. Bit će prikazani i objašnjeni temeljni elementi pregovaranja (pregovarač, pregovarački timovi i podjela uloga, scenariji, taktike i rezultati pregovaranja). Detaljno će se opisati stilovi pregovaranja kojima se koriste različite strane u pregovorima, kao i pojedine faze procesa pregovaranja. Uz praktičan rad i vježbe u grupama, sudionici će savladati vještine neophodne u svakoj fazi uspješnoga komuniciranja i pregovaranja.
Namjena: Knjižničarima svih vrsta knjižnica, svima koji svakodnevno rade s korisnicima i poslovnim partnerima, rade na projektima samostalno i/ili u suradnji, u odnosima s javnošću i s medijima.
Ishodi učenja: Polaznici će po odslušanom tečaju naučiti kako poboljšati vlastitu komunikaciju te usvojiti temeljna znanja o pregovaračkim strategijama i taktikama. Ovi će im alati omogućiti razumjeti događanja za pregovaračkim stolom te će znati što učiniti i reći tijekom procesa pregovaranja. Naučit će savladavati prepreke u pregovaranju, razumjet će podjelu uloga i zadaća u pregovaračkim timovima te naučiti kako biti uvjerljiv i dobar govornik.
Odabrana literatura: 1. Roger Ailes, Poruka to ste Vi. Urednica hrv. izd. Davorka Pšenica. Zagreb, Libera Edito, 2004.
2. Cohen, Steven P. Negotiate your way to success . New York : McGraw-Hill, 2007.
3. Graham, John L. i dr. Inventive negotiation. New York : Palgrave Macmillan, 2014.
4. Molden, David, Pat Hutchinson. Svemogući NLP. Zagreb : Veble commerce, 2008.
5. McDermott, Ia, Jago Wendy. The Coaching Bible. London : Piatkus, 2006.
6. Kuratko, Aleksandra. Kako komunicirati s javnim medijima : vodič za udruge i inicijative građana. Zagreb: AED – Academy for Educational Development, 2004. Dostupno na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/aed/kako_komunicirati_s_lokalnim_medijima_hr.pdf
7. Pšenica, D. Kakvu budućnost želimo – informaciju ili manipulaciju : moć uvjeravanja i pregovaranja. // Privatnost 2006 – Zaštita osobnih podataka i upravljanje identitetima : zbornik. Zagreb : AZOP : Case, 2007. Str. 24-32.
8. Pšenica, D. Kreiranje imidža i važnost NLP u poslovnom pregovaranju // Međunarodni simpozij Autentičnost i memorija mjesta: problemi, potencijali, izazovi. Kumrovec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej “Staro selo”, 2005.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
    • 28.11.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: F.1. ,  F.5. ,  G.1. ,  G.3. ,  G.5.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati organizaciju neke od kulturnih aktivnosti koje planiraju sprovesti.