Listopad 2018.

23.10.2018.

Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja, audiovizualne i elektroničke građe

XI.3. Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja, audiovizualne i elektroničke građe - besplatni webinar

(više…)