Siječanj 2018.

19.01.2018.

Digitalni repozitoriji

VI.11. Digitalni repozitoriji

Polaznici će tijekom predavanja i vježbi steći temeljna znanja o digitalnim repozitorijima te će se upoznati s primjerima dobre prakse.

 
(više…)