MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

IV.4. MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

marc21_120x

Sadržaj: 1. Primjena bibliografskog formata MARC21 (omeđene jedinice, ocjenski radovi, nakladničke cjeline).
2. Primjena ISBD-a i Pravilnika.
3. Primjeri kataložnih zapisa.
4. Vježbe.
Namjena: katalogizatorima, potrebno znanje iz katalogizacije.
Ishodi učenja: od polaznika se očekuje da će usvojiti znanja iz uporabe MARC21 bibliografskog formata te  izrađivati bibliografsko/kataložne  zapise u formatu MARC21.
Odabrana literatura: 1. Furrie, Betty. Understanding MARC bibliographic : machine-readable cataloging. 7th ed.
Washington, D. C.: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 2007.
2. Hodak, Vesna; Dorica Blažević. Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline : priručnik za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC21 [citirano: 2016-08-12]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/02/omedene-publikacije_final_zadnja.pdf
3. Hodak, Vesna; Tanja Buzina; Vesna Šišul. Doktorske disertacije u tiskanom obliku : upute za katalogizaciju u bibliografskom formatu MARC21 [citirano: 2016-10-23]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2014. Dostupno na: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2014/08/Preuzimanje.pdf
4. Hodak, Vesna; Elia Ekinović-Micak. ISBD – objedinjeno izdanje : omeđena tiskana građa. // Katalogizacija s osmijehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji : zbornik radova / Knjižnice u procjepu 2, [Sisak, 15. svibnja – 16. svibnja 2014.] ; glavna urednica Dunja Holcer. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2016. Str. 1-23.
5. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
6. MARC 21 format for bibliographic data [citirano: 2016-09-08] / prepared by Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. Ed. 1999, update no. 1 (October 2000) through update no. 23 (November 2016). Dostupno na: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
7. Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko
bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd.
1986. Dio 2: Kataložni opis. 1983.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • u pripremi

 

    • u pripremi
    • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica
Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica
Kompetencijska matrica: A.1.2. ,  A.3.2. ,  C.1.1. ,  D.1.1. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi kataložne zapise u formatu MARC 21.