UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

IV.3. UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina

9527301_270

Sadržaj: 1. Primjena UNIMARC-a (bibliografski format i format za pregledne zapise).
2. Primjena ISBD-a i Pravilnika.
3. Primjeri kataložnih zapisa.
4. Vježbe iz katalogizacije.
Namjena: katalogizatorima, potrebno znanje iz katalogizacije.
Ishodi učenja: od polaznika se očekuje da će usvojiti znanja iz uporabe UNIMARC formata te izrađivati bibliografske/kataložne zapise kao i zapise preglednih kataložnih jedinica u UNIMARC formatu.
Odabrana literatura: 1. Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures / compiled by the IFLA International Office for UBC ; edited by Rosemary C. Hewett. London : IFLA International Office for UBC, 1978.
2. Blažević, Dorica; Vesna Hodak. Upute za katalogizaciju omeđenih publikacija i
nizova publikacija. 2. dopunjeno izd. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2001.
3. Hodak, Vesna. Upute za uporabu formata UNIMARC za kataložni opis omeđenih publikacija i nizova publikacija [citirano: 2016-03-22]. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005. Dostupno na: http://www.nsk.hr/e-izdanja/omedjene.pdf
4. Hodak, Vesna; Elia Ekinović-Micak. ISBD – objedinjeno izdanje : omeđena tiskana građa. // Katalogizacija s osmijehom? : teorijski i praktični pristupi suvremenoj katalogizaciji : zbornik radova / Knjižnice u procjepu 2, [Sisak, 15. svibnja – 16. svibnja 2014.] ; glavna urednica Dunja Holcer. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2016. Str. 1-23.
5. Hodak, Vesna. Popratna građa : sadašnja kataložna praksa i novi mogući načini obrade. // Stručna obrada neknjižne građe : zbornik radova / Knjižnice u procjepu, [Sisak, 13. – 14. prosinca 2012.] ; glavna urednica Dunja Holcer. Sisak : Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije, 2014. Str. 17-34.
6. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
7. Names of persons : national usages for entry in catalogues. 4th revised and enlarged ed. München [etc.] : K. G. Saur, 1996.
8. Priručnik za UNIMARC : bibliografski format / prevela i priredila Mirna Willer. 2. hrvatsko izd. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1999.
9. Priručnik za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskog prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrv. izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
10. UNIMARC authorities [citirano: 2016-11-29]. 3rd ed., updates 2012. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/7950
11. UNIMARC bibliographic [citirano: 2016-11-29]. 3rd ed., updates 2012. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/7974
12. UNIMARC manual : bibliographic format / by Alan Hopkins (ed.). 3rd ed. München : K. G. Saur, 2008.
13. UNIMARC manual : authorities format. 3rd ed. München : K. G. Saur, 2009.
14. Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD : Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eva Verona [citirano: 2016-06-20]. Verzija 1.0., 27-04-2015 / tablicu priredile za objavljivanje Ana Vukadin, Vesna Hodak. // Nacionalni pravilnik za katalogizaciju. Dostupno na: http://npk.nsk.hr/radne-verzije-dokumenata/
15. Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis. 1983.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

    • 04.04.2017. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica
Diana Polanski, prof., viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: A.1.2. ,  A.3.2. ,  C.1.1. ,  D.1.1. ,  G.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe.
Mjerenje postignuća: Polaznici će izraditi kataložne zapise u formatu UNIMARC.