Knjižnice i otvoreni pristup znanstvenim informacijama

VI.2. Knjižnice i otvoreni pristup znanstvenim informacijama

open-access-buttons

Povijest znanstvene komunikacije, načini komuniciranja, sudionici procesa znanstvene komunikacije, razvitak recenzijskog postupka, troškovi izdavanja znanstvenih časopisa, kriza dostupnosti znanstvenih informacija, razlozi krize i pokušaji rješavanja, objavljivanje u elektroničkoj sredini, prvi digitalni arhivi i časopisi, Budimpeštanska inicijativa o otvorenom pristupu, ostale inicijative i deklaracije, ostvarivanje otvorenog pristupa, citatna prednost u otvorenom pristupu, hibridni časopisi, modeli financiranja, pripreme za uspostavu institucijskog repozitorija.

Sadržaj: Povijest znanstvene komunikacije, načini komuniciranja, sudionici procesa znanstvene komunikacije, razvitak recenzijskog postupka, troškovi izdavanja znanstvenih časopisa, kriza dostupnosti znanstvenih informacija, razlozi krize i pokušaji rješavanja, objavljivanje u elektroničkoj sredini, prvi digitalni arhivi i časopisi, Budimpeštanska inicijativa o otvorenom pristupu, ostale inicijative i deklaracije, ostvarivanje otvorenog pristupa, citatna prednost u otvorenom pristupu, časopisi i izdavači upitne kvalitete.
Namjena: Knjižničarima u visokoškolskim, specijalnim i narodnim knjižnicama.
Ishodi učenja: Polaznici će steći temeljna znanja potrebna za proučavanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama kao i za početak rada na projektima ostvarivanja otvorenog pristupa.
Odabrana literatura:
1. Harnad, S. Scholarly journals at the crossroads : a subversive proposal for electronic publishing : an Internet discussion about scientific and scholarly journals and their future. http://www.arl.org/about/tour-this-website/1199-scholarly-journals-at-the-crossroads-a-subversive-proposal-for-electronic-publishing#.VvzjMtJ97Gg
2. Hebrang Grgić, I. Open Access to scientific information in Croatia : increasing research impact of a scientifically peripheral country. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. http://darhiv.ffzg.hr/1397/
3. Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti / uredila Ivana Hebrang Grgić. Zagreb : Školska knjiga, 2015.
4. SPARC institutional repository checklist and resource guide. http://arxiv.org/abs/cs/0701137/
5. Swan, A. The Open Access citation advantage : studies and results to date. http://eprints.soton.ac.uk/268516/2/Citation_advantage_paper.pdf
6. Wagner, A. B. Open Access citation advantage : an annotated bibliography. // Issues in Sceince and Technology Librarianship. 60(Winter 2010).
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
7. Hebrang Grgić, I. Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb : Naklada Ljevak, 2016.

 

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Knjižnica Augusta Cesarca, Šubićeva 40

 

    • 06.12.2016 – 11:00-15:00
    • organizirano za zaposlenike Knjižnica grada Zagreba

 

 

 

Predavačica:

Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

 

 

Kompetencijska matrica: B.2. ,  C.1. ,  D. TEHNOLOŠKA ZNANJA ,  E.1. ,  E.3. ,  G.2. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati moguću primjenu usvojenih znanja u praktičnom radu u knjižnicama, dat će primjere ostvarivanja otvorenog pristupa iz svog profesionalnog iskustva te će predložiti eventualna poboljšanja.