Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike

II.8. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike

Usluga e-knjige u Hrvatskoj knjižnici za slijepe i obrada knjige od strane slijepe osobe

Sadržaj: 1. O Hrvatskoj knjižnici za slijepe i knjižničnim uslugama za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak.
2. Knjižničar u digitalnom okruženju i usluga preuzimanja zvučnih knjiga s internetske stranice (demonstrator usluge će biti Danijela Marušić, korektorica brajice iz Hrvatske knjižnice za slijepe i njena korisnica)
3. Obrada građe u Hrvatskoj knjižnici za slijepe uz primjere i vježbu uz raspravu
4. Obrada knjižnične građe – katalogizacija i slijepi knjižničar (demonstratorica će biti apsolventica bibliotekarstva Ivana Vinko)
Namjena: Knjižnicama koje imaju implementiranu uslugu (ili je planiraju implementirati) namijenjenu osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.
Knjižničarima iz bilo kojeg tipa knjižnica koje zanima kako program za obradu građe prilagoditi slijepom knjižničaru.
Ishodi učenja: Polaznici tečaja će dobiti informacije o knjižničnim uslugama namijenjenim osobama koje ne čitaju standardni tisak. Upoznat će se s uslugom preuzimanja zvučnih knjiga s interneta i specifičnostima xml formata. Doznat ćemo koliko je malo potrebno kako bi informacija postala čitljiva osobama koje ne čitaju standardni tisak. Polaznici će na primjeru iz prakse naučiti da za slijepog knjižničara ne treba postojati nikakva prepreka kod katalogizacije bilo kojeg tipa građe.
Odabrana literatura:
1. Libraries for the Blind in the Information Age – Guidelines for development. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/86.pdf
2. 50 godina Hrvatske knjižnice za slijepe. HKD Novosti, 68 [2016]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/broj/65
3. IFLA Manifesto for libraries serving persons with a print disability. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/ifla-manifesto-for-libraries-serving-persons-with-a-print-disability.pdf

Detalji tečaja

   • 4 sata
   • 0.4 CEU
   • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
   • 187,50 kn (150 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Sanja Frajtag, prof., knjižničarska savjetnica
Jelena Lešaja, dipl. knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: F.1. ,  G.1. ,  G.6. ,   C.1.1. ,  C.1.2. ,  C.2.1. ,  C.2.2. ,  B.1.1. ,  B.1.2.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Na primjerima će biti prikazane specifičnosti obrade zvučnih i brajevih knjiga te xml formata i playawaya. Očekuju se sugestije i rasprava vezano uz katalogizaciju istih.