Osnove business intelligencea (BI) za knjižničare – izrada intelligence biltena

V.5. Osnove business intelligencea (BI) za knjižničare – izrada intelligence biltena

Tečaj se bavi osnovama Business Intelligencea (BI) i mogućnostima te vrstama poslovnih istraživanja i izvješćivanja u knjižnicama.

file301266529142

Sadržaj:Knjižničari se upoznaju s osnovama Business Intelligencea (BI) i mogućnostima njihovog uključivanja u tu vrstu poslovnih istraživanja i izvješćivanja. BI je koncept svjesnog i kontinuiranog prikupljanja, analize i korištenja informacija u cilju stvaranja konkurentske prednosti. Osnovna su pitanja kako razlikovati bitno od nebitnog, kako prepoznati korisne izvore informacija, kako prikupiti informacije i analizirati ih u kontekstu konkretnih odluka. To su aktivnosti koje zahtijevaju profesionalna znanja i vještine, te iskustvo. Kroz predavanje i vježbe, između ostaloga, obradit će se i teme o ciljevima BI, razlikama BI i špijunaže, odnos BI prema Competitive Intelligenceu (CI), primjena sustava upravljanja poslovnim informacijama u Hrvatskoj, knjižničari kao specijalisti za BI/CI, itd. Polazište u obradi tema je razumijevanje funkcije BI, odnos prema informacijskim izvorima te posebno kako iskoristiti knjižničarske vještine za osobno profesionalno napredovanje ili širenje usluga knjižnice. Svi će polaznici praktično sudjelovati u izradi intelligence biltena od stvaranja koncepta do praktične izvedbe.

Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje opće razumijevanje primjene informacijskih kompetencija i tehnologija za potrebe poslovnih istraživanja u poslovnom okruženju prije svega. Uz prepoznavanje koncepta i metodologije Business Intelligencea, polaznici će se upoznati sa specifičnim informacijskim sustavima, te izgradnjom sustava prikupljanja podataka, analize i izvještavanja u poslovnom okruženju. Steći će praktično znanje za izradu intelligence biltena kao osnove za poslovno izvještavanje i analize. Na kraju, od polaznika se očekuje da spoznaju koje im kompetencije knjižničara mogu pomoći za obavljanje takvih poslova.

Namjena: Predavanje i vježbe namijenjene su knjižničarima iz svih tipova specijalnih knjižnica. Nije potrebno posebno predznanje o Business Intelligenceu.

Odabrana literatura:

 1. Javorović, B., Bilandžić, M. (2007) Poslovne informacije i Business Intelligence. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.
 2. Panian, Ž., Klepac, G. (2003) Poslovna inteligencija. Masmedia, Zagreb.
 3. Klepac, G., Mršić, L. (2006) Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve. TIMpress, Zagreb.
 4. Kopal, R., Korkut, D. (2011) Kompetitivna analiza 1: poslovne i ekspertne kvantitativne analitičke tehnike. Comminus d.o.o. & Effectus, Zagreb.
 5. Kopal, R., Korkut, D. (2011) Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike. Comminus d.o.o. & Effectus, Zagreb

Detalji tečaja

   • 5 sati
   • 0.5 CEU
   • Knjižnica u Medicinskoj školi, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar
   • 20.04.2016 – 12:00 
   • besplatno

 

Predavač:

Mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

 

Kompetencijska matrica: E.4. , G.1. , G.3. , G.4. , G.5.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će identificirati kompetencije koje imaju kao knjižničari, a koje mogu primijeniti u Business Intelligenceu te će izraditi intelligence bilten i izvješće.