Konzervatorsko restauratorski postupci na starim uvezima

II.5. Konzervatorsko restauratorski postupci na starim uvezima

"Image courtesy of Jomphong / FreeDigitalPhotos.net".

Temeljna znanja o strukturi uveza, vrstama i uzrocima oštećenja te odabira prikladnih metoda pohrane i zaštite u izvornom obliku kako bi se sačuvao integritet i autentičnost građe.

Sadržaj: Povijest i uloga uveza. Strukture uveza. Restauracija, konzervacija, rekonstrukcija. Pojam uveza i popravaka uveza. Kriterij odabira građe. Važnost dokumentiranja zatečenog stanja i izvršenih radova. Izrada rekonstrukcije uveza i maketa. Određivanje metoda, alata i materijala za popravke i minimalne konzervatorsko-restauratorske zahvate na knjižnoj građi. Načini provođenja minimalnih zahvata. Opremanje i pohrana knjižne građe. Etički principi zaštite.
Namjena: Predavanje i radionica namijenjeni su prvenstveno konzervatorima i restauratorima, preparatorima, knjigovežama a potom i knjižničarima koji skrbe o knjižnoj građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti temeljna znanja o strukturi uveza, vrstama i uzrocima oštećenja te odabira prikladnih metoda pohrane i zaštite u izvornom obliku kako bi se sačuvao integritet i autentičnost građe (izgled, materijali i način izvedbe). Po završetku tečaja polaznici će moći:
• Prepoznati i opisati uvez
• Razlikovati vrste i načine šivanja
• Usporediti i argumentirati pojedine metode na određenoj knjizi
• Prepoznavanje različitih minimalnih zahvata na raznovrsnoj knjižnoj građi

Odabrana literatura:
1. Jedert, Vodopivec. Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Ljubljana, 2000.
2. IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom; Edward P. Adcook, hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, 2003.
3. I. A. Szirmai. The archaeology of medieval bookbinding, 1998.
4. Albert, Jackson. David Day. The complete book of tools and howto use them, London 1978.

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
   14 slobodnih mjesta

  • 19. 05. 2015 – 10:00-15:00
  • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavači:

Martina Pavec, konzervator restaurator
Kompetencijska matrica: D.2.1., D.2.2., D.2.3.
Metoda poučavanja: Radionica