Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti

V.6. Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti: međunarodni okviri za prikupljanje, mjerenje i odlučivanje u knjižnicama

Image courtesy of PinkBlue at FreeDigitalPhotos.net

Prikupljanje podataka i izvještavanje. Definicija i osnove knjižnične statistike. Međunarodna norma za knjižničnu statistiku, ISO 2789 (2006). Prikupljanje podataka knjižnične statistike za elektroničke usluge (zbirke, usluge i službe). Knjižnična statistika u hrvatskim knjižnicama. Izrada upitnika. Primjeri prikupljanja knjižnične statistike u europskim knjižnicama.Statistički podaci kao pomoć u upravljanju, odlučivanju i zagovaranju. ISO 11620 (2008) norma za pokazatelje uspješnosti i vrednovanje kvalitete u knjižnicama, mogući pokazatelji uspješnosti. Sustav LibQUAL. Definiranje referentnih okvira za vrednovanje.

Sadržaj: Prikupljanje podataka i izvještavanje. Definicija i osnove knjižnične statistike. Međunarodna norma za knjižničnu statistiku, ISO 2789 (2006). Prikupljanje podataka knjižnične statistike za elektroničke usluge (zbirke, usluge i službe). Knjižnična statistika u hrvatskim knjižnicama. Izrada upitnika. Primjeri prikupljanja knjižnične statistike u europskim knjižnicama. Statistički podaci kao pomoć u upravljanju, odlučivanju i zagovaranju. ISO 11620 (2008) norma za pokazatelje uspješnosti i vrednovanje kvalitete u knjižnicama, mogući pokazatelji uspješnosti. Sustav LibQUAL.Definiranje referentnih okvira za vrednovanje.
Namjena: Diplomiranim knjižničarima, voditeljima nabave, korisničkih službi.
Ishodi učenja: Polaznici će nakon predavanja i radionice moći vrednovati poslove u knjižnicama, obuhvaćene statističkim istraživanjem tradicionalnih poslova i procesa, ali i elektroničkih izvora i usluga. Polaznici će usvojiti referentni okvir za vrednovanje ili usporedbu s drugim sličnim knjižnicama ili uslugama.
Odabrana literatura:
1. Egghe, L. Rousseau, R. Elementary Statistics for Effective Library and Information Services management.London : ASLIB_IMI, 2001.
2. IFLA Statistics and Evaluation Section. Useful Links. http://archive.ifla.org/VII/s22/statlinks.htm.
3. Hornby, S. Elementary Statistics for Effective Library and Service management.//Journal of Documentation, Vol. 58, 2(2002), 247-249. (Emerald).
4. Mejovšek, M. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2008. 371 str.
5. Kornelija Petr-Balog. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama – Osijek : Filozofski fakultet, 2010. – 263 str
6.ISO 2789 (2006) Information and documentation -International library statistics
7.ISO 11620 (2008) Inoformation and documentation – Library Performance Indicators

Detalji tečaja

  • 5 sati
  • 0.5 CEU
  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

  • Nema podataka - raspored u pripremi
  • 250 kn (200 kn + PDV)
  • Nema podataka - raspored u pripremi

 

 

 

 • Nema podataka - raspored u pripremi

Predavačica:

Dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: E.1.2. ,  E.4.2. ,  F.4. ,  G.2. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će samostalno primijeniti statističku metodu i izraziti uspješnost poslovanja knjižnice.