Metodologija anketnog istraživanja

V.1. Metodologija anketnog istraživanja

binary-797203_1280

Znanstveno istraživanje. Metoda ankete. Vježba.

Sadržaj: 1. Znanstveno istraživanje (faze istraživanja, problem istraživanja, hipoteza, nacrt istraživanja, cilj i svrha istraživanja, vrste znanstvenih istraživanja).
2. Metoda ankete (pravila i greške, uzorkovanje, tehnike mjerenja i tehnike prikupljanja podataka u anketnom istraživanju).
3. Vježba (postavljanje istraživačkog problema, koncepta, hipoteza, tvrdnji).
Namjena: Knjižničarima i informacijskim stručnjacima koji planiraju provesti anketno znanstveno istraživanje.
Ishodi učenja: Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da samostalno izvode anketno istraživanje.
Odabrana literatura:
1. Milas, G. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. 2. izd. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009.
2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja. 2. izd. Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981.
3. Willis, G. B. Cognitive interviewing : a tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2005.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
    • 02.10.2018 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica
Kompetencijska matrica: E.4. ,  G. GENERIČKE I OPĆE KOMPETENCIJE
Metode poučavanja: predavanje
Mjerenje postignuća: Po završetku tečaja analizirat će se postavke anketnog istraživanja.