Nadolazeći tečajevi

II.21. Procjena rizika od katastrofa za knjižničnu građu
zakazano ical Google outlook
Polaznici će naučiti kako identificirati prijetnje te kako ih sustavno i dosljedno tumačiti i prikazati u terminima rizika za konkretnu knjižničnu građu i ustanovu.
II.18. Posebni programi poticanja čitanja: biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom za osobe s problemima čitanja i osobe treće životne dobi
zakazano ical Google outlook
Polaznici će na tečaju usvojiti metodologiju izvođenja radionica s biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom čitanju, kojim će moći obogatiti rad u čitateljskim klubovima i sl. te dobiti upute za provođenje posebnih programa poticanja čitanja u neposrednom radu s korisnicima.
II.2. Odnosi s javnošću u knjižnicama
zakazano ical Google outlook
Odnosi s javnošću postali su neizostavan dio suvremenog knjižničnog poslovanja, omogućuju knjižnici stvaranje pozitivnog imidža te doprinose uspješnosti poslovanja. Kroz uvodno predavanje polaznici će biti upoznati s osnovnim pojmovima odnosa s javnošću i procesima komunikacijskih strategija.
IV.1. Identifikatori i identifikacijski sustavi: međunarodni identifikatori knjižnične građe u NSK
zakazano ical Google outlook
dentifikatori su nezaobilazno sredstvo u prepoznavanju i razlikovanju objekata koje identificiraju, u povezivanju različitih sustava i nesmetanog pronalaska traženih podataka. Postojeća tehnologija omogućila je identifikatorima nove mogućnosti učinkovitog objavljivanja, pretraživanja, povezivanja i ponovnog korištenja podatcima. Stoga ovaj webinar nudi temeljne informacije o identifikatorima i identifikacijskim sustavima: od definicije, klasifikacije i svojstava identifikatora do temeljnih svojstava i strukture koju moraju zadovoljavati sami identifikacijski sustavi.
III.4. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice
zakazano ical Google outlook
Načela i pristupi pri oblikovanju digitalnih zbirki u znanosti, obrazovanju i kulturi. Polaznici će se upoznati s teorijskim postavkama digitalnih zbirki te s načelima i pristupima pri oblikovanju digitalnih zbirki u znanosti, obrazovanju i kulturi. Protumačit će im se osnovni kriteriji pri odabiru građe za uključivanje u digitalne knjižnice i detaljno će se upoznati s postupcima izgradnje digitalnih zbirki i njihovim životnim ciklusom.