Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

II.18. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

finger-769300 - 2 put

Na ovom će se tečaju predstaviti metode kojima se knjižničari mogu koristiti tijekom poučavanja informacijskoj i informatičkoj pismenosti te kreativnom izražavanju, kao i praktične ideje i aktivnosti u nastavi

 

Sadržaj: Poučavanje informacijskoj i informatičkoj pismenosti, kreativno izražavanje, promicanje i poticanje čitanja te korelacija aktivnosti s nastavnim sadržajem. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja aktivnosti u nastavi, kao i mogućnosti suradnje s učiteljima i predmetnim nastavnicima. Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i mladima te suradnja s učiteljima i nastavnicima. Upotreba računala PowerPointa i raznih usluga weba 2.0 (primjerice Storybird, Glogster, Animoto, Kubbu i dr.) pri planiranju i realizaciji radionica i satova knjižničara. Odabir i organizacija sadržaja mrežnih stranica za djecu i mlade (kvalitetnih mrežnih izvora i e-materijala).
Namjena: Školskim i narodnim knjižničarima.
Ishodi učenja: Polaznici će predavanjem i vježbama usvojiti znanja o načinima poučavanja informacijske i informatičke pismenosti kojima se knjižničari mogu koristiti za sudjelovanje u obrazovnom procesu.
Odabrana literatura: 1. Doyle, M. 101+ Great Ideas for Teen Library Web Sites. New York ; London : Neal-Schuman Publishers, Inc., 2007.2. Faletar, S.; Golub, K.; Sudarević, A. Smjernice za izradu mrežnih stranica školskih knjižnica : usporedba hrvatskih i stranih primjera. // Zbornik radova 14. proljetne škole školskih knjižničara, Crikvenica 2002./ ur. Biserka Šušnjić, Đudita Franko, Theodor de Canziani Jakšić. Rijeka : Ministarstvo prosvjete i sporta RH : Zavod za unapređenje školstva : Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 2003. Str. 75-88.
3. IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za školske knjižnice. Zagreb : HKD, 2004.
4. Kovačević, D. ; Lovrinčević, J. Školski knjižničar. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2012.
5. Stropnik, A. Knjižnica za nove generacije : virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • GKiČ “Metel Ožegović”, Varaždin

 

    • 04.05.2018. 10:00-14:00
    • besplatno

 

 

 

 

Predavačica:

Ana Sudarević, prof., dipl. knjižničarka
Mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka
Kompetencijska matrica: C.2. ,  D.3.2. ,  G.1. ,  G.2., G.3.
Metode poučavanja: predavanje, vježbe