Program CSSU-a za 2018. godinu

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Prikupljanje prijedloga za webinare u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Poziv na predlaganje novih tečajeva Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Sudjelovanje CSSU-a u 11. Tjednu cjeloživotnog učenja

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Programska knjižica CSSU-a

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Suradnja sa Sveučilišnim računskim centrom

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Program CSSU-a za 2017. godinu

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Izvješće o radu Centra u 2016. godini

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Stručni časipisi iz baze Emerald

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više

Poziv na predlaganje novih tečajeva Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Vrijednost tečaja:

Trajanje:

Sadržaj:

Pročitaj više
Stranica 1 od 41234