28.01.2014. Suradnja u okviru Radne skupine za izradu Pravilnika o stručnim zvanjima i napredovanju u knjižničarskoj struci

Radna skupina Hrvatskoga knjižničnog vijeća za izradu Pravilnika o stručnim zvanjima i napredovanju u knjižničarskoj struci. U Ministarstvu kulture RH 14. studenoga 2013. godine održan je prvi radni sastanak Radne skupine Hrvatskoga knjižničnog vijeća za izradu…

18.03.2013. Suradnja za Županijskim školskim vijećem

Centar za stalno stručno usavršavanje knižničara u RH podržat će svojim programom sastanak Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara I., II. i XXI. županije. Sastanak Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara održava se u petak, 7. ožujka 2014.,…