Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

IV.14. Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a

Specifičnosti obrade zvučne, vizualne i elektroničke građe s aspekta primjene objedinjenog izdanja ISBD-a. Primjeri iz prakse.

Sadržaj: Sve veće potrebe i nastojanja za povezivanjem i ujednačavanjem pravila u obradi svih vrsta knjižnične građe, uključujući njihove specifičnosti, rezultirali su osuvremenjivanjem dosadašnjih pravilnika. Mnoga dotadašnja pravila postalo je teško primjenjivati u računalnom okruženju. Tako je 2007. objavljeno preliminarno izdanje objedinjenog ISBD-a, a 2014. i prevedeno. Obrada zvučne ili audiovizualne građe donosi niz specifičnosti od samog pristupa do realizacije. Na konkretnim primjerima, s područja klasične i popularne glazbe, pokazuje se način obrade zvučne građe glazbenog sadržaja: razlike kataložnog opisa u odnosu na tiskanu građu, odabir odrednice i jedinstvenog (generičkog ili distinktivnog) te stvarnog naslova.
Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji elektroničke građe prikazat će se kroz obradu primjera različitog sadržaja (tekst, slika, program), sustava (PC, PlayStation, online i dr.), formata (CD-ROM, DVD-ROM, BD, JPEG, PDF, WAF i dr.) te kroz obradu digitalizirane građe. Katalogizacija vizualne građe obuhvaća videozapise na optičkim diskovima (DVD video, blu-ray disk). Ilustrirat će se razlika u obradi domaće i strane filmske produkcije i distribucije.
Kroz prikaz obrade specifičnih primjera ukazat će se na novine koje donosi objedinjeno izdanje ISBD-a.
Namjena: katalogizatorima.
Potrebno predznanje: osnove katalogizacije
Ishodi učenja: Polaznici će po odslušanom tečaju biti u mogućnosti primijeniti odredbe objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne, vizualne i elektroničke građe.
Odabrana literatura: 1. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
2. Izjava o međunarodnim kataložnim načelima. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-hr.pdf
3. Juričić, V. Jedinstveni stvarni naslov za glazbene publikacije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 32, 1/4 (1991), 1-30
4. Juričić, V., Vukasović-Rogač, S. Glazbene zbirke u narodnim knjižnicama. Rijeka : Naklada Benja, 1998.
5. Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa ; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju. Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

Detalji tečaja

    • 5 sati
    • 0.5 CEU
    • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
    • 15.05.2018. 10:00-15:00
    • 250 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavačice:

Andrea Šušnjar, dipl. knjižničarka i prof. glazbene kulture
Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: A.1.2. ,  A.3.2. ,  G.2. ,
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će primijeniti odredbe objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne, vizualne i elektroničke građe.