Online tečajevi Digitalizacije za male baštinske institucije i Suradnje sa Europeanom

Uspješnim polaznicima online tečajeva Edukacija o digitalizaciji za male baštinske institucije i Suradnja sa Europeanom uručene su potvrde CSSU-a.

accessITU suradnji sa Gradskom knjižnicom Rijeka, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara certificira polaznike online tečajeva Edukacija o digitalizaciji za male baštinske institucije te Suradnja s Europeanom.
Tečaj Edukacija za male baštinske institucije završilo je ukupno 52 polaznika, a tečaj ima vrijednost 3 CEU bodova.
Tečaj Suradnja s Europeanom završilo je 49 polaznika, a tečaj ima vrijednost 1 CEU bod.