Suradnja za Županijskim školskim vijećem

V2naslov
Centar za stalno stručno usavršavanje knižničara u RH podržat će svojim programom sastanak Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara I., II. i XXI. županije.

Sastanak Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara održava se u petak, 7. ožujka 2014., s početkom u 9.00 sati u Gradskoj knjižnici Zagreb – Dječji odjel, Starčevićev trg 6, Zagreb.
Program sastanka dostupan je na mrežnim stranicama.