Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

II.4. Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

DSC_4462x250

Definicije temeljnih pojmova u zaštiti te strateška, tehnička i operativna razina zaštite. Kriteriji odabira građe za zaštitu te metode i tehnike zaštite. Planiranje i upravljanje zaštitom.

Sadržaj: Uzroci i vrste oštećenja. Prirodne katastrofe i one kojima je uzrok čovjek. Preventivna zaštita. Planiranje i upravljanje zaštitom. Izrada plana za slučaj opasnosti i njegove faze. Postupanje s mokrom građom. Primjeri potrebne opreme i materijala za hitne slučajeve koje ustanova treba prikupiti. Praktični dio: popravci oštećene građe i zaštitno opremanje.
Namjena: Predavanje i radionica namijenjeni su knjižničarima zaposlenima u knjižnicama, neovisno o vrsti knjižnice ili specifičnostima radnog mjesta. Nije potrebno posebno predznanje o zaštiti knjižnične građe.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti temeljna znanja potrebna za razumijevanje i učinkovitu primjenu zaštite knjižnične građe kao integralnog dijela knjižničnog poslovanja.
Odabrana literatura: 1. Conservation science: heritage materials / ed. by E. May, M. Jones. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006.
2. Preservation management for libraries, archives and museums / ed. by G. E. Gorman and S. J. Shep. London: Facet Publishing, 2006.
3. Preservation: Issues and planning / edited by Paul N. Banks and Roberta Pilette. Chicago, London: American Library Association, 2000.
4. Disaster management for libraries and archives / ed. by G. Matthews and J. Feather. Aldershot:Ashgate, 2003.
5. IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom, Sastavio i uredio Edward P. Adcock, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, 2003.
6. Harvey, Ross. Preservation in libraries: principles, strategies and practices for librarians. London: Bowker-Sauer, 1993.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gimnazija Bjelovar, Ulica Matice hrvatske 17

 

    • 09.02.2018. 10:00-14:00
    • Besplatno

 

 

 

 

Predavačica:

Lucija Ašler, viša konzervatorica-restauratorica
Vježbe: Marina Strupar,restauratorica tehničarka
Kompetencijska matrica: D.2.2.
Metode poučavanja: predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će opisati metode zaštite i pohrane knjižne građe u svojoj knjižnici i obrazložiti primjenu pojedinih metoda zaštite.