Poticanje čitanja kod djece i mladeži

II.13. Poticanje čitanja kod djece i mladeži

Koja je uloga knjižnice u razvoju kulture čitanja. Povijesni pregled pedagoško-animacijskog rad s djecom i mladima u Hrvatskoj i svijetu. Projekti za poticanje čitanja i projekti za poticanje knjižnične pismenosti: suvremeni europski trendovi i Hrvatska. Suradnja knjižnice i škole.

o_mhk

Sadržaj: Uloga knjižnice u razvoju kulture čitanja. Pedagoško-animacijski rad s djecom i mladima u Hrvatskoj i svijetu: kraći povijesni pregled. Projekti za poticanje čitanja i projekti za poticanje knjižnične pismenosti: suvremeni europski trendovi i Hrvatska. Suradnja knjižnice i škole.
Namjena: Radionica je namijenjena knjižničarima dječjih odjela narodnih knjižnica i knjižničarima osnovnih škola. Nije potrebno određeno predznanje.
Ishodi učenja: Polaznici će dobiti opći uvid u suvremena europska kretanja na planu poticanja čitanja i knjižnične pismenosti i biti u mogućnosti okušati se u samostalnoj realizaciji radionice „Čitanje na drugačiji način“. Naučit će kako djecu kroz kreativne aktivnosti, preko iskustvenog i emocionalnog doživljaja, motivirati na čitanje i pomoći im u prevladavanju otpora prema knjizi.
Odabrana literatura: 1. Čičko, H. Odrastanje uz knjigu. Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2010.
2. Smjernice za knjižnične usluge za djecu (IFLA). Zagreb: HKD, 2004.
3. Stričević, I., Čičko, H., Križanić Delač, Đ. Knjižnične službe i usluge za djecu u hrvatskim narodnim knjižnicama: razvoj, stanje i perspektive. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 1 (2006.), str. 22-36
4. Zbornici Hrvatskoga centra za dječju knjigu (ur. Ranka Javor, izdanja Knjižnica grada Zagreba): Dječja knjižnica za novo tisućljeće; Tabu teme u književnosti za djecu i mladež; Poezija i djetinjstvo; Književnost i odgoj; Knjižnica i mediji

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Samostalna narodna knjižnica Gospić

 

    • 30.11.2016. 11:30-15:30
    • u suorganizaciji sa Samostalnom narodnom knjižnicom Gospić

 

 

 

 

Predavačica:

Hela Čičko, prof., knjižničarska savjetnica

 

Kompetencijska matrica: C.2.1. ,  G.1. ,  G.3. ,  G.6.
Metode poučavanja: predavanje, radionica „Čitanje na drugačiji način“
Mjerenje postignuća: Polaznici će demonstrirati metode usvojene na radionici „Čitanje na drugačiji način“.