Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju

VI.12. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju

keyboard-648440

Na radionici će se polaznici upoznati s blogom kao korisnim alatom za poticanje čitanja među djecom i mladima. Razmotrit će se također etička pitanja komunikacije s djecom i mladima putem interneta, kao i prednosti te nedostaci besplatnih blog-platformi

 

 

Sadržaj: Radionica predstavlja blog kao koristan alat za poticanje čitanja i njegovanje rasprave o tekstu u digitalnom okruženju, osobito u radu s djecom i mladima. Bavit će se zakonitostima i etičkim pitanjima komunikacije s djecom i mladima putem interneta te prednostima i nedostacima besplatnih blog-platformi. Predstavit će se djelovanje dječjeg čitateljskog bloga “Tragači” te niz drugih hrvatskih i inozemnih primjera korištenja bloga za pružanje informacija o knjigama. Polaznici će imati priliku iskusiti kreiranje sadržaja na temu knjiga i čitanja na WordPress blog platformi.
Namjena: Školskim i narodnim knjižničarima.
Ishodi učenja: Očekuje se da će polaznici usvojiti osnovna znanja o načinima i mogućnostima poticanja čitanja kod djece i mladih u digitalnom okruženju, a posebno pomoću blog alata. Polaznici će uvidjeti značaj rasprave o tekstu putem interneta te intenzivirati online komunikaciju s mladim korisnicima.
Odabrana literatura:
1. Stropnik, A. Knjižnica za nove generacije : virtualni sadržaji i usluge za mlade. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013.
2. Kolarić, A.; Šimić, S.; Štivić, V.; Žentil-Barić, Ž. Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi : usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 3(2013)
3. Kolarić, Alica; Stropnik, Alka. Internet, djeca i mladi: što narodne knjižnice trebaju, mogu i čine? // Slobodan pristup informacijama: 13. i 14. okrugli stol: zbornik radova / uredile Tea Grašić-Kvesić i Ivana Hebrang Grgić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. 187-199.
4. Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izdanje Smjernica koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež / priređivači Pat Muller i Ivan Chew ; [s engleskog prevela Ana Jurinović]. Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio Ivan Chew ;Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
5. Valenza, K. J.; Stephens, W. Reading Remixed // Reading: The Core Skill 69, 6(2012). str. 75-78.

Detalji tečaja

    • 4 sata
    • 0.4 CEU
    • Gradska knjižnica Zadar
    • 29.10.2018. 09:00-13:00
    • besplatno

Predavačice:

Alica Kolarić, prof., dipl. knjižničarka
Vjeruška Štivić, dipl. knjižničarka
Žozefina Žentil-Barić, prof., dipl. knjižničarka

Kompetencijska matricaD.1. ,  E.3.1. ,  G. GENERIČKE I OPĆE KOMPETENCIJE
Metode poučavanja: predavanje i radionica
Mjerenje postignuća: Polaznici će kreirati sadržaj o knjigama i čitanju na WordPress blog platformi.
Potrebna predznanja: Osnovno poznavanje internetskih servisa (e-mail, korištenje internet pretraživača) i uredskih alata za uređivanje teksta. Za radionicu je potrebno imati vlastiti webmail korisnički račun (tj. E-mail kojemu je moguće pristupiti putem weba, npr. gmail, yahoo i sl.).