Poziv na predlaganje tečajeva i mrežnih seminara (webinara) za 2021. godinu

Objavljeno: 5. listopada 2020.

Ovim putem podsjećamo predavače Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH te sve zainteresirane da je poziv na predlaganje novih tečajeva i webinara trajno otvoren te da je u tijeku prikupljanje prijedloga za 2021. godinu.

Budući da zbog zdravstvene situacije u zemlji trenutačno postoji potreba da se u program uključi što više webinara, napominjemo da je također moguće prilagoditi postojeće tečajeve tom formatu (ako sadržaj i način poučavanja to dopuštaju).

Ispunjeni obrazac za predlaganje novih edukacijskih sadržaja potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr najkasnije do 29. studenoga 2020.

Obrazac za prijavu tečaja

Obrazac za prijavu webinara

Veličina fonta
Kontrast