Poziv na predlaganje tečajeva i webinara

Ovim putem podsjećamo predavače Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH te sve zainteresirane da je poziv na predlaganje novih tečajeva i webinara trajno otvoren te da je u tijeku prikupljanje prijedloga za 2019. godinu.

Ispunjeni obrazac za predlaganje novih edukacijskih sadržaja potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr najkasnije do 18. studenoga 2018.

Obrazac za prijavu tečaja

Obrazac za prijavu webinara

Područja i teme od interesa vidljivi su i u mišljenjima prikupljenim online anketom Centra o važnosti tema za stalno stručno usavršavanje knjižničara.

 

Veselimo se budućoj suradnji!