Poziv na predlaganje tečajeva, mrežnih seminara (webinara) i e-tečajeva za 2023. godinu

Objavljeno: 25. kolovoza 2022.

Pozivamo sve zainteresirane na predlaganje novih tečajeva, webinara i e-tečajeva za program CSSU-a za 2023. godinu.

Ove godine prikupljaju se i prijedlozi e-tečajeva. Riječ je o fleksibilnom obliku edukacije u kojemu polaznik samostalno upravlja procesom učenja, s obzirom na to da se e-tečaju može pristupiti s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. E-tečajevi će biti dostupni putem sustava za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) Moodle u društvu – MoD. Polaznik po završetku e-tečaja pristupa polaganju testa, nakon čega dobije potvrdu o pohađanju koja se može priložiti u svrhu stručnog napredovanja.

Kao i do sada, cilj je knjižničarskoj zajednici ponuditi edukacijske programe u skladu s trendovima u struci.

Ispunjeni obrazac za predlaganje novih edukacijskih sadržaja potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr najkasnije do 20. studenoga 2022. godine.

Obrazac za prijavu tečaja

Obrazac za prijavu webinara

Obrazac za prijavu e-tečaja