Poziv na predlaganje novih tečajeva Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH

Ispunjeni Obrazac za predlaganje novih tečajeva edukacije u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr do 26. studenoga 2017.

Obrazac-za-prijavu-tečaja

Područja i teme od interesa za 2017. godinu vidljivi su i u mišljenjima prikupljenim online anketom Centra o važnosti tema za stalno stručno usavršavanje knjižničara.

 

cssu